Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 428
Ebad : 3,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel YaklaşımDemokrasi ve Sivil Toplumİnsan Hakları, Özgürlükler ve Sivil ToplumDevlet ve Sivil Toplumİslâm, Laiklik ve Sivil ToplumMillî Güvenlik ve Sivil ToplumSivil Toplum KuruluşlarıTarih


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 İnsan Hakları
 Liberalizm
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Geçenlerde Balıkesir'de ilkokul öğretmeni olan yengemin tayinini merkeze bağlı bir köye çıkardılar. Öğrencileri onu çok seviyorlardı; önce Millî Eğitim Müdürü, Kaymakam, Vali, derken kimi bulurlarsa dertlerini anlatmaya çalıştılar. Baktılar ki olmuyor, yengemin öğretmenlik yaptığı köydeki ilkokula öğrencilerin nakilleri için topluca müracaatta bulundular. Bununla da kalmadılar; bir gün, iki otobüs tutarak köye gittiler ve öğretmenlerinin tayininin iptaline kadar oradan ayrılmayacaklarını ilân ettiler. Bir kaç gün sonra yengemin tayini eski okuluna yapılmıştı... Son olarak eylemlerine nüfus sayımına tepkilerini de ekleyen Bergama köylülerinden, üniversite önlerinde gasp edilen hakları için eylem yapan başörtülü kızlarımıza, Eyüp Sultan'da her pazar günü sabah namazından sonra duâlarla dağılan cami cemaatinden, geceleri saat 9'da ışıklarını açıp kapayarak Susurluk ve antidemokratik müdahaleler için tepkisini koyanlara, nihayet on aydır Türkiye'yi karış karış gezerek konuşan ve mahkeme koridorlarında koşuşturan Hasan Celâl Güzel'e kadar Türkiye'de herkes "sivil itaatsiz" kesildi... Sanki Gandi'yi, Mandela'yı yıllar sonra yeni keşfetmiş gibiyiz. Asırlardır "itaat"i zillet ve meskenet olarak algılamış bir toplumun "devletlû"ların ihsan, insaf ve atıfetine kalmış demokratikleşmesi yerine, artık gerçek bir sivil toplum olmanın mücadelesi başlamış bulunuyor. Her ne kadar değerli hocamız Hayrettin Ökçesiz, literatüre yerleştirdiği "Sivil İtaatsizlik Hakkı"nı anlatırken Türkiye'den pek ümitli görünmüyor ise de, bizce artık insanımız demokratik ve sivil bir toplum olmanın şuuruna erişti; her mânâsı ile hakkın, adaletin ve hukukun üstünlüğünün önemini kavradı. Boşuna dememişler "bir musibet bin nasihatten evlâdır" diye...

Büyük yankılar uyandıran "Türk Demokrasisi Özel Sayısı''ndan sonra, YENİ TÜRKİYE olarak "Sivil Toplum Özel Sayısı"nı mutlaka hazırlamamız gerekiyordu. İçine girdiğimiz (ya da isterseniz dünyanın içine girdiği de diyebilirsiniz) postmodern toplumun katılımcı kültür yapısı, demokrasinin ve sivil toplumun birbirinin tamamlayıcısı olduğunu gösteriyor. İster beğenelim, ister beğenmeyip garipsemeye devam edelim, "sivil toplum", "sivil inisiyatif", "NGO", "STK", veya "gönüllü kuruluş" gibi sözleri bundan sonra da sık sık duymaya devam edeceğiz. Sivil Toplum deyimini aydınların da, halkın da tam ve ortak bir çağrışımla anladığını henüz söyleyemeyiz. Lâkin kavram istihracı ile de olsa sivil toplumu, insanımızın ulaşılması gereken bir hedef olarak benimsemeye başladığını rahatlıkla ifâde edebiliriz. Sivil toplumun en yanlış, fakat sık kullanılan "militer" karşıtı şekli bile, Türkiye'nin son on aylık dönemindeki özelliklerine pek de ters düşmüyor. Belki de mahşerî vicdanın bilinç altında kırk yıllık darbelerin bıraktığı bir anti militarist tepki ve gerçek bir "sivil" yönetime olan açlık, sivil toplumun militer dışı anlamına uyum gösteriyor. Ancak son yıllarda "sivil"in medenî olmaktan ötede devlet dışı anlamı, toplumumuzu zorba devlet anlayışından hukukun üstünlüğüne doğru itiyor. Ve, sivil topluma dost ve düşman iki kavram idrakte müşahhaslaşıyor. Demokrasi ve jakoben devletçilik...

YENİ TÜRKİYE'nin "Sivil Toplum Özel Sayısı" yine kendi sahasında en kapsamlı eser oldu. Birbirinden güzel yazıları ile bu sayımıza katkıda bulunan değerli bilim adamlarına, uzmanlara ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine şükranlarımız sonsuzdur. Sivil toplum kuruluşlarından yazı isterken, "demokrat tavırlı" olmalarına itina gösterdik. İrfan Neziroğlu'nun deyimiyle "birey özürlü sivil toplum örgütlerinden" yazı almadık. Ayrıca çeçe sineği mağduru "gönülsüz kuruluşları" da doğrusu pek dikkate almadık: Demokrasi sınavını geçen "İnsan Hakları Derneği", "Mazlumder", "Hak İş", "Müsiad", "Kamusen" ve Türk-İş'e bağlı "Sağlık İş" Sendikası'nın demokratik mücadelelerini anmadan geçemeyeceğiz.

Bazı yazılarımızın başlıkları bile başlı başına bir mesaja benziyor. Ahmet Turan Alhan'ın "Türkiye'de 'Başıbozuk'luğun uzun `Sivil-Toplum'un Kısa Tarihi Üzerine Bir Yaklaşım", Mithat Baydur'un "Demokrasi ve Modernleşme Sürecinde Devletin-Sivil Topluma Baskın Gelmesi ve Kemalizm", Lütfullah Karaman'ın "Cumhuriyet ('Devlet')'in Altını Çizerken "Demokrasi'nin Üstünü Çizen Bir Sosyal Düzende `Sivil Toplum'un (Varlık Yokluk Arasındaki) Yeri", D. Mehmet Doğan'ın "Sivilleştirilemeyen 'Millî Güvenlik Siyaseti' Azınlıklaştırılıyor mu?", Aydın Başbuğ'un "Ya Millî Güvenlik Kurulu, Ya Demokratik Cumhuriyet"... Ve, burada bahsetmeye imkan bulamadığımız onlarca güzel ve değerli yazı. Ayrıca genç bilim adamımız Coşkun Can Aktan'ın hepsi de çok önemli yazılarını işaret ediyor ve bunlardan "`Yeni' Sivil Toplum Sözleşmesi"nin tarihî değer taşıdığına inanıyoruz.

18. Sayımızla YENİ TÜRKİYE üçüncü yayın yılını dolduruyor. Üç yıl zarfında, inanılmaz güç şartlarda, sabahlara kadar devam eden uykusuz gecelerin tükenmez çilesi ile 18 sayıda 1652 yazıyı ve 11598 sayfalık bir külliyatı ortaya koyduk. Bu gayretlerimizi teşvik eden ve takdirlerini bizden esirgemeyen siz değerli okuyucularımıza teşekkür borçluyuz. Sizlerin yardım ve destekleri ile inşaallah yayın hayatımızı daha nice seneler devam ettirmek istiyoruz.

Yarınki Türkiye'nin sivil toplum özellikleri taşıyan demokrat, özgür ve müreffeh bir Türkiye olmasını diliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye