Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 791
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Liderlerden BakışlarCoğrafyaNüfusSosyo-Ekonomik Analiz ve İstatistiklerTarih BoyutuOsmanlı'dan Cumhuriyet'eKuruluş YıllarıTek Partili Dönemden Çok Partili DönemeGenel Görüşler ve SorunlarFelsefe ve DüşünceAtatürkçülükİnkılâplarBazı Fikir Hareketleri


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
GENEL DEĞERLENDİRME VE İDEOLOJİ
GENEL DEĞERLENDİRME
Liderlerden Bakışlar
Hikmet ÇetinCumhuriyetimizin 75. Yılının Bilimsel Olarak Değerlendirilmesi  [s.11]
Mesut YılmazCumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılı  [s.29]
M. Recai KutanDemokratik Bir Cumhuriyete Doğru  [s.31]
Tansu Çiller75 Yılın Kısa Bir Muhasebesi  [s.36]
Uluç GürkanÇölde Bir Vaha  [s.38]
D. Fikri SağlarCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye  [s.43]
Muhsin YazıcıoğluTürk Tarihi'nin Seyri İçinde Cumhuriyetin 75. Yılı  [s.45]
Korkut ÖzalTürkiye Cumhuriyetinin 75 Yılına Bir Kuş Bakışı  [s.47]
Gökhan ÇapoğluCumhuriyet'in 75'inci Yılını Kutlarken  [s.57]
Hasan Celâl GüzelCumhuriyet Üzerine Düşünceler  [s.64]
Besim Tibuk75 Yaşındaki Cumhuriyetimiz ve Demokrasi  [s.69]
Aykut EdibaliCumhuriyetin 75. Yılında Cumhuriyete Kısa Bir Bakış, Değerlendirmeler ve Yeni Hedefler  [s.71]
Abidin Özgünayİnleyen Türkiye'den Yeni Bir Türkiye"ye  [s.74]
Şerafettin ElçiCumhuriyetin Genel Değerlendirmesi  [s.77]
Saruhan OluçAz Gittik, Uz Gittik  [s.86]
Coğrafya, Nüfus, Sosyo-Ekonomik Analiz ve İstatistikler
COĞRAFYA
Yusuf DönmezTürkiye Coğrafyasının Anahatları  [s.91]
Cercis İkielTürkiye Fiziki Coğrafyasına Genel Bir Bakış  [s.104]
NÜFUS
Aykut TorosCumhuriyetin 75'inci Yılında Türkiye Nüfusu: Dünü, Bugünü, Yarını  [s.116]
Ferruh SolakTürkiye Nüfusunun Cumhuriyet Dönemindeki Gelişim Seyri  [s.126]
SOSYO-EKONOMİK ANALİZ VE İSTATİSTİKLER
Erdal TürkkanCumhuriyetin 75. Yılında Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Konumu  [s.130]
Coşkun Can AktanCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkiye Dünyanın Neresinde?  [s.144]
Ekrem CeyhunCumhuriyet ve 75 Yılda Kazandırdıkları  [s.151]
Tevfik ÇavdarOsmanlı'dan Cumhuriyete Yapısal Değişim  [s.173]
İsmail KaramanTürkiye'nin Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik ve Sosyal Alandaki Değişiklikler  [s.200]
Tarihi Boyutu
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E
Ercüment KuranOsmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne  [s.217]
Kemal KarpatCumhuriyet Rejiminin Tarihi Kökenleri  [s.220]
Ali BirinciSiyasileşmenin İlk Devresi  [s.229]
Mahmut Boğuşlu75'inci Yılında Türkiye'de Cumhuriyet'in Tarihi ve Bu Tarihin Genel Türk Tarihi İçindeki Yeri  [s.240]
Cemalettin TaşkıranAtatürk ve Misak-ı Millî'ye Ait Bir Belge  [s.249]
Mustafa BudakHangi Misâk-ı Millî?  [s.253]
Ahmet SaraçoğluCumhuriyetin 75. Yılını Kutlarken Demokratikleşme Bağlamında İttihatçı Geleneğin Siyasal ve Tarihsel Sürekliliğinin 1923 Cumhuriyetine Mirasının Değerlendirilmesi  [s.261]
KURULUŞ YILLARI
Cezmi EraslanAtatürk ve Cumhuriyet'in İlanı Üzerine Düşünceler  [s.278]
Hale ŞıvgınCumhuriyetin İlanı  [s.284]
Ahmet DemirelBirinci Mecliste İktidar ve Muhalefet  [s.289]
Kezban HatemiCumhuriyet Bilinci  [s.312]
Mustafa Çetin BaydarYıllık Simulasyon  [s.316]
TEK PARTİLİ DÖNEMDEN ÇOK PARTİLİ DÖNEME
Ertuğrul GünayCumhuriyet'in Önündeki Engeller Tarihten mi Geliyor?  [s.320]
Davut Dursunİkinci Dünya Savaşından Sonra Tek Partili Rejimden Çok Partili Düzene Geçişin İç ve Dış Gelişmeler Açısından Değerlendirilmesi  [s.323]
Arif KöktaşCumhuriyetimizin Demokratikleşmesi Süreci ve Bu Sürecin Ardında Yer Alan Dış Faktörler Konusuna Kısa Bir Bakış  [s.335]
Ahmet HalaçoğluSon Dönemde Hariciye Siyasetimiz  [s.342]
Süleyman Kocabaş75. Yıldönümünde Cumhuriyet ve "Cumhuriyet'in Nitelikleri"nde Yaşanan Sendromlar  [s.345]
Mustafa Müftüoğluİstiklâl Mahkemeleri'ne Dair  [s.361]
SOSYAL VE EKONOMİK TARİH
Ahmet AkgündüzTanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Hukukunun Gelişme Safhaları  [s.366]
Bayram SakallıSosyal Tarih Açısından Millî Mücadele'de Halkın Genel Durumuna Kısa Bir Bakış  [s.384]
Latif DaşdemirTürkiye Cumhuriyeti'nin İktisadî Yapılanmaıs (Liberal ve Müdahaleci Kapitalizmden Millî Ekonomiye Geçiş Süreci 1923-1938)  [s.389]
Adnan GülTürkiye'nin Ekonomik Sürece Geçiş Şartları ve Milli Burjuvazinin Teşekkülü  [s.398]
Ali ArslanTürkiye'de Üniversitenin Kuruluşu ve Yönetimindeki Değişiklikler  [s.408]
Hamit PehlivanlıCumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Meseleleri: Örnek Raporlar Işığında Karşılaştırmalı Bir İnceleme  [s.432]
İsmet BinarkCumhuriyetimizin 75. Yılında Cumhuriyet Arşivi  [s.454]
Genel Görüşler ve Sorunlar
Nevzat Yalçıntaş75 Yılın Bilânçosu  [s.473]
Kâmran İnanAsrın Olayı  [s.485]
Köksal ToptanTürk Tipi Demokrasi  [s.488]
Salim UsluKimsesizlerin Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Kimsesizleri  [s.490]
Hüseyin HatemiCumhuriyetimiz Hakkında Düşünceler  [s.498]
Burhan Özfatura75. Yılı Kutlarken  [s.503]
Hüseyin ErgünCumhuriyet'in Eskiyen Hedefi ve Yeni Dünya  [s.506]
Mehmet DülgerTemel Değerleri İnkâr Etmeden Cumhuriyetçi Olmak  [s.509]
Güneri AkalınCumhuriyetin Sosyo-Ekonomik Gelişiminin Küreselleşme Açısından Değerlendirilmesi  [s.514]
Ahmet Aydın BolakCumhuriyet ve Medeniyet  [s.522]
İlnur Çevik75 Yıllık Bir Cumhuriyet  [s.524]
Abdurrahman DilipakCumhuriyetin İdeolojisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme  [s.526]
Nadir Latif İslamCumhuriyetimizin 75'inci Yılında Kesitler ve Fotoğraflar  [s.531]
Özkan AçıkgözCumhuriyet'in 75. Yılına Gelindiğinde "Türkiye" Adına Üç Farklı Açıdan Bakış  [s.537]
CUMHURİYETİN İDEOLOJİSİ
Felsefe ve Düşünce
Doğan ÖzlümTarihsellik ve Cumhuriyet  [s.545]
Cemil Oktayİmparatorluktan Cumhuriyete Siyasi Düşüncede Zaman Anlayışı  [s.556]
Fikret BaşkayaNeden Resmi İdeoloji?  [s.559]
Mihri BelliTürkiye Cumhuriyetinin İdeolojik Temelleri Üzerine  [s.563]
Mehmet BayrakdarCumhuriyet Felsefesi  [s.566]
Ahmet İnamFelsefe Cumhuriyettir  [s.571]
İsmail KıllıoğluÜç Tasnif Üzerine Bir Tahlil Denemesi  [s.573]
Uğur K. OdabaşBelli Başlı Nitelikleri Açısından Cumhuriyetimiz  [s.578]
Mithat BaydurDemokrasi ve Modernleşme Sürecinde Devletin Sivil Topluma Baskın Gelmesi ve Kemalizm  [s.586]
Atatürkçülük
Sami SelçukAtatürkçülük  [s.593]
Bülent TanörTürk Devrimi Üzerine Düşünceler  [s.597]
Utkan KocatürkAtatürkçülük ve Atatürk İlkeleri  [s.602]
Toktamış AteşResmi İdeoloji ve Atatürkçülük  [s.609]
Sina AkşinKemalist Devrimin Doğası  [s.613]
Çetin YetkinDünden Bugüne Bağımsızlık, Özgürlük, Ulusal Egemenlik Açısından Atatürkçülük  [s.620]
Ergün Aybars75. Yılında Türkiye Cumhuriyeti  [s.626]
Metin ErişCumhuriyet, Kuruluştan ideolojik Saplantıya  [s.631]
Feridun MerterTürk modernleşmesi Açısından Demokrasi ve Atatürk  [s.649]
Mehmet Ali ÜnalCumhuriyet, Demokrasi ve Atatürk  [s.665]
Eser KarakaşNormalleşme Ne Demek?  [s.673]
Ahmet KabaklıAtatürk ve Atatürkçüler  [s.679]
Bayram KodamanAtatürk'ün Milli Birlik ve Milli Devlet Anlayışı  [s.684]
Anıl ÇeçenAtatürk Cumhuriyeti ve İkinci Cumhuriyetçilik  [s.686]
Mehmet AltanKemalizm ve Demokrasi  [s.695]
Reha Oğuz TürkkanMustafa Kemal Atatürk'ün Üzerimdeki Tesirleri  [s.698]
Cemal FedayiKendi İfadeleriyle Atatürk'ün Temel Siyasal Düşünceleri- Cumhuriyet İdeolojisine Giriş  [s.702]
Yavuz Bülent BakilerAtatürk Şiirleriyle Atatürk Düşmanlığı  [s.709]
İnkılâplar
Reşat GençTürkiye Cumhuriyetinin Fikir Temelleri ve Nitelikleri  [s.717]
İsmet GiritliCumhuriyet ve İnkılâplar  [s.726]
D. Mehmet DoğanCumhuriyet: A'dan Z'ye  [s.737]
Süleyman AkdemirCumhuriyet Kavramı ve Türkiye Cumhuriyetinin Irsi-Kalıtımsal Özellikleri  [s.746]
Bazı Fikir Hareketleri
Murat BelgeKadro'nun ve Kadrocular'ın Hikâyesi  [s.756]
Mithat BaydurCumhuriyet Döneminde Aydınlar ve Dergileri  [s.773]
Faruk AydınCumhuriyetin İlk Yıllarında Türkçülük (1923-1945)  [s.783]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye