Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 816
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

ModernleşmeKimlik SorunuSosyal Yapıda DeğişimNüfus, Aile, Kadın, ÇocukÇalışma ve Sosyal GüvenlikSağlıkEğitimBilim ve TeknolojiKonut,Yerleşme,Kentleşme ve ÇevreSpor


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
SOSYAL DEĞERLENDİRME
TÜRK MODERNLEŞMESİ
Modernleşme
Nilüfer GöleTürkiye'de Laiklik ve İslamiyet: Elitlerin ve Karşıt Elitlerin Oluşumu  [s.1601]
Orhan TürkdoğanTürk Modernleşme Modeli  [s.1611]
Korkut TunaDeğişme, Değiştirme, Değiştirilme  [s.1627]
M. Naci BostancıTürkiye'nin Modernleşme Sürecine Dair Bazı Dipnotları  [s.1631]
Büylü DikeçligilDünya, "Modernizm" Diyerek Dönüyor..  [s.1641]
M. Burhan ErdemTürkiye'de Modernleşmenin Kökenleri ve Sınırları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  [s.1649]
Aytekin Yılmazİmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, Modernizm'den Post-Modernizm'e  [s.1655]
Celalettin VatandaşKapsam ve Yöntem Açısından Türk Modernleşmesi  [s.1665]
Mehmet KarakaşBatı Gelişme Modeli ve Batı-Dışı Toplum Olmanın Ötekiliği  [s.1691]
Haluk AlkanModernliğin Bunalımları Perspektifinden Cumhuriyet'in 75.Yılında Türk Modernleşmesi  [s.1703]
Cüneyt Ülsever75. Yılında Cumhuriyet'in En Büyük Zaafı: Bilimsel Düşünce Fukaralığı  [s.1717]
Ahmet Güner ElginCumhuriyet ve Modernleşme  [s.1724]
Bilgin ErdoğanAvrupanın Doğu Sınırı Bağlamında Medeniyetler Arası Uzlaşma ve Türkiye  [s.1730]
Alper Yılmaz DedeModernleşme, Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerinde Türk Modernleşmesinin Cumhuriyet'le Kazandığı Yeni Kompozisyon ve Günümüz Türkiyesi'nden Bazı Problemler  [s.1735]
Gökhan BacıkCumhuriyet'in Yetmişbeşinci Yılında Türk Çağdaşlaşmasının Tarihselliği ve Geleceği Üzerine Düşünceler  [s.1743]
Kimlik Sorunu
Erol GökaBugün: Dünün ve Yarının İlginç Bir Karışımı  [s.1753]
Melda Cinman ŞimşekTürk Modernleşmesi ve Kimlik  [s.1764]
Teoman DuralıOmurgasızlaştırılmış Türklük  [s.1775]
Selahattin ÖzyurtTürk Kimliği Meselesi  [s.1782]
Orhan Oğuz GürbüzCumhuriyete Perde Olanlar; Aydınlar!  [s.1793]
Kemal SayarTürkiye Kimdir? Üç Değini  [s.1798]
Hüsrev HatemiTürk Modernleşmesi ve Kimlik Sorunu  [s.1801]
Cengiz GüleçCumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları ve Kimlik Sorunumuz  [s.1803]
İskender PalaOsmanlı'dan Cumhuriyet'e Şiirde Türk Kimliği  [s.1809]
SOSYAL YAPI VE SEKTÖRLER
Sosyal Yapıda Değişim
Vedat Bilgin75 Yıl Sonra Bir Değişim Programı İhtiyacı  [s.1817]
H. Musa TaşdelenToplumsal Yapımızın dayanışmacı Karakteri ve Değişim  [s.1821]
Dilaver CebeciToplumsal Yapı ve Sosyal değişme Açısından 75 Yılın Muhasebesi  [s.1824]
Erdinç YazıcıTürk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşümün Hikayesi  [s.1833]
Mimar TürkkahramanTürkiye'de Siyasal Sosyalleşme: Tarih ve Politika  [s.1848]
Halil İbrahim GürcanCumhuriyetin 75. Yılında Bilgisayarlı Hayatın Toplumumuzdaki Yansımaları  [s.1869]
Nüfus, Aile, Kadın, Çocuk
Ümit Meriç YazanTürkiye'de Nüfus Kontrol Uygulamalarının Sosyo-Kültürel Boyutu yahut "Ceninleri Sever misiniz?"  [s.1873]
Sayit YusufCumhuriyet Döneminde Türkiye'ye Yönelik dış Göç Hareketlerinin Analizi ve Bir Öneri  [s.1879]
Asaf AtasevenTarih Boyu Türk Ailesi  [s.1893]
Güler ErenCumhuriyet, 75. Yıldönümünde Kadın Haklarının Neresinde?  [s.1899]
Mustafa Ruhi ŞirinÇocuk Modernleşmesi mi, Çocuk Sömürgeleşmesi mi?  [s.1903]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Sabahattin ZaimTürkiye'de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Muhtevası  [s.1906]
Toker DereliCumhuriyet Döneminde Endüstri İlişkileri ve 2000'li Yıllar İçin Perspektifler  [s.1916]
Necati ÇelikCumhuriyet'in Kor Zemini: Meşruiyet Krizi  [s.1921]
Mustafa BaşoğluCumhuriyet ve Çalışma Hayatı  [s.1924]
Kadir ArıcıCumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde gelinen Nokta  [s.1932]
Yusuf AlperCumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Güvenlik: Amele Birliğinden Sosyal Sigortalara  [s.1943]
Sevgi KurtulmuşCumhuriyet'in 75. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Sistemimiz  [s.1949]
Abdullah TekbaşTürkiye'de Stagflasyonla Mücadelede Ücret Politikası  [s.1957]
Recep SeymenOsmanlıdan Günümüze Türk Sosyal Güvenlik Sistemi  [s.1965]
İsmail KöksalTürkiye'de Sağlık sigortasının Tarihi Gelişim  [s.1971]
Sağlık
Remzi AygünTürkiye'de Sağlık Hizmetleri  [s.1976]
Recep AkdurTürkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri  [s.1984]
S.. Haluk Özsarı - Muharrem VarlıkSağlık Hizmetlerinin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi ve Sağlıkda Yeniden Yapılanma  [s.1996]
Füsun SayekTürkiye'de Sağlık, 1998  [s.2022]
Haydar Sur - Hacer GürolCumhuriyetimizin 75 Yıllık Geçmişinde Sağlıkta Yaşananlar  [s.2033]
Eğitim
GENEL DURUM, SORUNLAR, SİSTEM
Mehmet SağlamCumhuriyetin 75. Yılında ğitim sistemimiz  [s.2042]
Avni AkyolMilli Eğitimin gerçekleştiremediği En Değerli Amaçlar..  [s.2046]
H. Nihat Bilgen75 Yıl Cumhuriyet ve Eğitim  [s.2054]
Niyazi KarasarCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Bilim  [s.2056]
Cahit BaltacıCumhuriyetin 75. Yılında Türk Eğitim Sistemi  [s.2062]
İrfan ErdoğanEğitimdeki Yenileşme Paradigması Değişmelidir  [s.2070]
Mustafa ErgünCumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirmesi  [s.2073]
Cihan DuraCumhuriyet'ten 2000 Yılına Eğitimde Hangi Noktadayız?  [s.2078]
Vehbi ÇelikTürk Eğitim Sistemini Yenileşmeye Zorlayan Temel Sorunlar  [s.2090]
Veysi ErkenEğitim Sisteminin genel Bir Değerlendirmesi  [s.2097]
M. Mehdi ErgüzelCumhuriyet'in 75. Yılından 100. Yıla Doğru, Yeni Asrın Eşiğinde: Eğitim Hayatımızda Yüksek Vasıflı Nesillere Hasret  [s.2104]
Öner KabasakalCumhuriyetin 75. Yılında Eğitimimizin Temel Sorun Alanı Vizyon Üzerine Bir Deneme  [s.2112]
EĞİTİM PLANLAMASI, ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN
Ömer OkutanÖğretim Programları ve Eğitim Politikaları  [s.2117]
İlhan AkarCumhuriyetin 75. Yılına Girerken Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamına Genel Bir Bakış  [s.2127]
Muhsin HesapçıoğluCumhuriyet dönemi Türkiye'de Eğitim Planlaması Çalışmaları: Bir Değerlendirme  [s.2133]
TEMEL EĞİTİM, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, ÖZEL ÖĞRETİM
Talat UğurEğitim Sistemi ve Temel Eğitim  [s.2146]
İlhan SezginCumhuriyet döneminde Mesleki ve Teknik Öğretimde Gelişmeler  [s.2149]
Mustafa DemirezenCumhuriyetimizin 75. Yılında Mesleki Teknik Eğitim ve Yeni Perspektifler  [s.2157]
Necdet ÖzkayaTarihin Süzgecinde Özel Öğretim  [s.2171]
YÜKSEK ÖĞRETİM
Hüseyin CoşkunCumhuriyet Döneminde Yükseköğretim  [s.2184]
Yılmaz BüyükerşenCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Öğretimde Çağdaşlık Yaklaşımına Bir Uzakdoğu Örneği  [s.2190]
İrfan ErdoğanTürk Yükseköğretim Sisteminde (Özel) Vakıf Üniversitelerin Yeri ve Önemi  [s.2200]
ARAŞTIRMA
Nazım GümüşCumhuriyetin 75. Yılında Stratejik Düşünme Gücüne Sahip Türk İnsan Örneğinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması  [s.2204]
Bilim ve Teknoloji
Zekai ŞenTürkiye Cumhuriyetinin Bilim Tarihi ve Geleceği  [s.2251]
Şakir KocabaşCumhuriyetin 75. Yılında ilim  [s.2265]
Kemal GüleçTürkiye Cumhuriyeti'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları  [s.2273]
İsmail Hakkı YücelTürkiye'de Bilim-Teknoloji Politikalarının önemi  [s.2284]
Murat BarkanBilgi Toplumuna Yönelen Türkiye'de Akademik Yazarın Çelişkisi  [s.2293]
Sedat ÇelikdoğanTürkiye'nin Gelişmiş ve Güçlü Bir Refah Toplumu Olabilmesi İçin Gerekli Yeni Teknoloji Politikası  [s.2306]
Halil KırbıyıkCumhuriyet Türkiyesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Gelişimi  [s.2312]
Konut, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre
Mustafa ArmağanCumhuriyet dönemi Batılılaşmasının Sembol-Mihverlerinden Birisi Olarak "Apartman İdeolojisi"  [s.2318]
Nevin PeynircioğluTürkiye'de Yerleşme ve Konut Meselesi  [s.2325]
Ruşen KeleşCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye Kentleşmenin Neresinde?  [s.2332]
İnan ÖzerTürkiye'de Kentleşme  [s.2334]
Hüseyin ÖzgürTürkiye'de Kentleşme ve Konut Politikalarının Yetmişbeş Yılı  [s.2352]
Metin Sözen21. Yüzyılı 21 Kenti Koruyarak Karşılamak...  [s.2366]
Nuran TaluCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Çevre Politikaları  [s.2369]
İstiklal AlparUlusal Çevre Stratejisi ve eylem Planı (UÇEP)  [s.2377]
Akın AtauzCumhuriyet Dönemi Çevre Sorunlarına Toplu Bir Bakış  [s.2386]
Spor
Muhâmmed Nezîh KerîmoğluCumhuriyet'in 75. Yılı'nda Türk Sporu'na Genel Bir Bakış  [s.2395]
Ömer Lütfi MeteTürk Sporunda Aşağılık Kompleksi  [s.2401]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye