Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 788
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

Kültürel Yapıda Değişim ve DeğerlerKültür PolitikalarıDin ve LaiklikVakıf KültürüMedyaTürk DiliEdebiyatEstetikSanatMüzikResim ve HeykelMimarlıkSahne SanatlarıSinemaGeleneksel Sanatlar


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
KÜLTÜREL YAPI
Kültürel Yapıda Değişim ve Değerler
Sadık TuralCumhuriyet, Değerlere Sahip Çıkmadır  [s.2417]
Yusuf HalaçoğluTarih, Kültür ve Bugün  [s.2424]
Amiran Kurtkan BilgisevenÇağdaşlık nedir  [s.2429]
Nabi AvcıGarplılaşmanın (Asıl Şimdi) Neresindeyiz?  [s.2436]
Tayfun Atay10 Yıldan 75. Yıla Cumhuriyet, Kültür ve Değerler  [s.2441]
Nevval SevindiCumhuriyette Kültürel Yapılanma  [s.2452]
Levent ElpenTürkiye Kültürü: İki Ters-Bir Yüz...  [s.2459]
Vehbi BaşerSosyo-Kültürel Yapı ve Kültürel Çeşitliliğe Yönelik Tutumlar  [s.2466]
Ersin ÖzaslanKültür Hayatımız Üzerine Bazı Dikkatler  [s.2485]
Erdal AtabekGüven ve Güvensizlik Boyutuyla Kültür Hareketlerinde Eğitim Değişiklikleri  [s.2491]
Kültür Politikaları
Talat Sait HalmanTürkiye Kültüriyeti  [s.2494]
Zülfü LivaneliCumhuriyet Kültürü  [s.2496]
Veysel Batmaz75 Yılın Popüler Kültürü  [s.2497]
Adnan GülDemokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye'de Kültür Politikaları  [s.2499]
Sadık GüneşKültür Politikaları ve Sosyal Erdemlerimiz  [s.2508]
Mimar Türkkahraman - İbrahim DalmışBayramlar ve Genç Kuşak / Araştırma  [s.2512]
Sadık UçanlarEylül'ün Gölgesinde Sisli Bir Tarihten İzlenimler  [s.2520]
Din ve Laiklik
Mehmet Nuri YılmazCumhuriyet, Din, Devlet ve Laiklik  [s.2530]
M. Sait YazıcıoğluDin ve Laiklik Sorununun Neresindeyiz?  [s.2533]
Sami SelçukLaikliği Tanımlama Denemesi ve Tanım Işığında Türkiye'nin Konumu  [s.2536]
Mehmet S. AydınTürkiye'de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik  [s.2542]
Nilüfer GöleOtoriter Laisizm ve İslamcı Politikalar: Türkiye'de Durum  [s.2545]
Servet ArmağanLaiklik Prensibine Bağlı Bazı Meseleler (Dünya Anayasalarından Örnekler) ve Türkiye'deki Uygulama  [s.2557]
Yasin CeylanDin ve Laiklik  [s.2571]
Hayrettin KaramanLaik düzende Müslümanlar  [s.2577]
Yümni SezenTürkiye Cumhuriyetinde Din ve Laiklik  [s.2579]
İbrahim CananCumhuriyetin İslamcası ve Çağdaşcası  [s.2592]
Süleyman AteşŞerî'at ve Laiklik  [s.2606]
Salih AkdemirDin, Şeriat ve Laiklik Hakkında Bazı Düşünceler  [s.2611]
Mevlüt UyanıkTürkiye'deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri: "Din", "Millet", ve "Şeriat"  [s.2618]
Mustafa KaraCumhuriyet döneminde Dinî Hayatın Bazı Göstergeleri  [s.2630]
Ömer Faruk HarmanCumhuriyet Döneminde Laiklik ve Azınlıklar  [s.2644]
Zeki AslantürkDini-Siyasi Müesseselerin Yapı ve Fonksiyonları  [s.2651]
Emin IşıkLaikliğin arka Penceresi  [s.2665]
Atilla YaylaTürkiye'de İslâm, Laiklik ve Demokrasi  [s.2673]
Aytunç AltındalSiyasal Kültür, Siyasal Din ve Siyasal İslam  [s.2688]
Fermani AltunDin ve Laiklik  [s.2692]
İdris BalTürkiye Cumhuriyeti ve Alevi Halkın Talepleri  [s.2695]
Ahmet YıldızhanTanımı Yapılmamış Lâiklik  [s.2699]
Seyfi SayLaiklik Tartışmalarında Unutulan "İşlev" Boyutu  [s.2702]
Vakıf Kültürü
Mustafa KetenTürk Vakıf Kültürü ve Yönetimi  [s.2706]
Nazif ÖztürkCumhuriyet Döneminde Vakıflar  [s.2714]
Ülker GüzelVakıflar, Politikaları ve Yozlaşmalar  [s.2729]
Medya
Uğur DemirayCumhuriyeti Kuran Yazılı Basından Sözde Günümüz Çok Sesli Medyasına: Günümüz Medyasının Hedeflediği Bir Sonuç Olarak Arabesk Basın  [s.2738]
Murat Sadullah ÇebiTürkiye'de Siyasal Sistem ve Medya İlişkilerinin Tarihî Boyutu  [s.2746]
Yusuf KaplanTürk Demokrasisi mi? Türk Fallokrasisi mi? Türk Modernleşmesi, "Medya Terörü" ve Fallosentrik Söylem  [s.2752]
Nurettin GüzTek Partili Yönetimde Basın  [s.2768]
Muzaffer ŞahinCumhuriyet'in 75. Yılında Türk Basını Üzerine Tartışmalar  [s.2775]
Ali Murat VuralTürkiye'deki Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Yerel Basının Yüklendiği İşlevler ve Misyonlar  [s.2781]
Özden CankayaCumhuriyetin 75. Yılında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı  [s.2796]
Mustafa Çetin BaydarRadyo ve Televizyon Yayıncılığı'nın Cumhuriyet Dönemi Serüveni  [s.2801]
Hilmi BengiTürkiye'de Haber Ajansçılığı ve Anadolu Ajansı  [s.2807]
Nezih DemirkentCumhuriyet Döneminde Basın  [s.2817]
Filiz B. PeltekoğluCumhuriyetin 75. Yıl Etkinlikleri Üzerine  [s.2819]
Aydın ÜnalSözlükteki Cumhuriyet  [s.2822]
DİL, EDEBİYAT VE SANAT
Türk Dili
Ahmet B. ErcilasunCumhuriyetin 75 Yılında Türk Dili  [s.2829]
Oktay SinanoğluCumhuriyet Döneminde Türkçe  [s.2835]
Tuncer GülensoyCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkçenin Derleme ve Tarama Çalışmalarına Bir Bakış  [s.2841]
Şevki GöğüsgerCumhuriyet'in Dili Olsa!..  [s.2846]
Ahmet F. ÖzokBilim Dili Olarak Türkçenin Gelişimi ve Yüksek Öğretimde Yabancı Dil  [s.2852]
Şiar YalçınEn Kıymetli Hazinemiz ve Bağımsızlığımızın En Büyük Teminatı Dilimizdir  [s.2856]
Dursun DağaşanTürkiye Türkçesinin Güncel Meseleleri Üzerine Bir Değerlendirme  [s.2860]
Tuncer GülensoyCumhuriyetten 75 Yıl Sonra Türk Dili  [s.2866]
Şükrü ÜnalanCumhuriyet Sonrası Dilimizin Hali/Pürmelali  [s.2868]
Yusuf Olgun75. Yılda Türkçe ve Türk Dünyası  [s.2881]
Edebiyat
Şerif AktaşCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında  [s.2284]
M. Orhan OkayCumhuriyet Devri Edebiyatı Üzerine Bazı Dikkatler  [s.2891]
Mehmet Atilla MaraşCumhuriyet Devri Türk Şiirine Genel Bir Bakış  [s.2898]
M. Akif İnanAna Hatlarıyla İlk Dönem Cumhuriyet Şiiri  [s.2904]
Ataol BehramoğluCumhuriyetin 75. Yılında Türk Şiirinin Ulusallaşma ve Modernleşme Aşamaları Üstüne  [s.2910]
Alemdar YalçınCumhuriyet Devri Türk Romanı, Genel Değerlendirme  [s.2912]
Mustafa MiyasoğluCumhuriyet Dönemi Türk Romanı  [s.2915]
Ömer LekesizAna Hatlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türk Öykücülüğü  [s.2919]
Hasan KaçanCumhuriyet Dönemi Türk Mizahı  [s.2937]
Estetik
Beşir AyvazoğluCumhuriyet'in Estetik Macerası  [s.2947]
Çelik Gülersoyİstanbulun 20 Yılı  [s.2971]
Sanat
MÜZİK
Yılmaz KarakoyunluCumhuriyetin Türk Müziği Politikası  [s.2975]
Gürer AykalCumhuriyet ve Müzik  [s.2983]
Ruhi AyangilCumhuriyetin Müzik Devrimi  [s.2984]
M. Cahit AtasoyCumhuriyet Döneminde Türk Musikîsi  [s.2996]
Bayram Bilge TokelCumhuriyet Dönemi, Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış  [s.3001]
Yalçın ÇetinkayaDeğişimin Müziği, müziğin Değişimi  [s.3012]
Mehmet ÖzbekCumhuriyet ve Halk Müziği  [s.3018]
Rahmi Oruç GüvençTürk Musikisi-Tarih, San'at ve İlim Bağlantısı  [s.3023]
Önder AytaçMüziksel Gericiliğe Modern Bir Yaklaşım Denemesi: Cumhuriyetin 75. Yılında "10. Yıl Marşına" Geri Dönmek  [s.3025]
RESİM VE HEYKEL
Kıymet GirayCumhuriyet Dönemi Türk Resim ve Heykel Sanat Gelişim Çizgisi  [s.3044]
Ergin İnanCumhuriyetimizin Resimi Üzerine Mülâkat/Röportaj  [s.3061]
MİMARLIK
Cengiz BektaşMimarlığımızın Cumhuriyeti (Cumhuriyet Dönemine Bir Bakış)  [s.3066]
Turgut CanseverCumhuriyet'in 75. Yılında Mimarimizin ve Şehirlerimizin Geleceği  [s.3075]
Sercan YıldırımTürkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Mimar ve Mimarlık  [s.3090]
Ahmet Vefik Alp - Alparslan DurukanCumhuriyet'ten Bu Yana Mimarimiz  [s.3097]
A. Ragip BuluçCumhuriyetimizin 75.ci Yılında Türk Mimarlığına Bakışım (Ankara Analizi)  [s.3099]
SAHNE SANATLARI
Serap SağlarTiyatro Bir Ülkenin Uygarlık Düzeyinin Aynasıdır  [s.3102]
Tahsin KonurCumhuriyet döneminde Tiyatromuz  [s.3104]
Ulvi AlacakaptanCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye'de Tiyatro  [s.3125]
Ayla AğabegümTiyatroda Edebi Zorlamak  [s.3130]
Jak DeleonTürk Devlet Balesi  [s.3136]
SİNEMA
Kezban GüleryüzSinema ve Türk'sel Gerçeklik  [s.3155]
Halit RefiğBırakın Oynasın Çocuk  [s.3158]
Atilla DorsaySinemamıza Bir Bakış Denemesi  [s.3162]
İhsan KabilTürk Sinemasının Cumhuriyet Dönemi Zihniyet Yapılanması  [s.3168]
Sevinç BaloğluDüşsel Sinema Platformu  [s.3170]
GELENEKSEL SANATLAR
M. Uğur DermanCumhuriyet Devrindeki Türk Hat Sanatı  [s.3173]
F. Çiçek DermanCumhuriyet Devrinde Tezhip Sanatı  [s.3177]
A. Hikmet BarutçugilGeleneksel Sanatlarımız ve Ebru  [s.3181]
Ekrem KaftanCumhuriyet Döneminde Klasik Türk-İslam Sanatları  [s.3186]
M. Zeki KuşoğluGeleneksel Sanatlarımıza Bir Örnek: Antep Kilimleri  [s.3191]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye