Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 860
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

Ekonomik Yapıda DeğişimEkonomik BüyümeMalî Sektörel değerlendirmeCumhuriyet BrokrasisiSorunlar ve Çözüm ÖnerileriYerel YönetimlerYönetim ReformuHukuk Devleti ve Yargı BağımsızlığıHukuk Devrimi ve Hukuk ResepsiyonuYargı ReformuBazı Suçlar ve Olağanüstü MahkemelerAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
EKONOMİK, İDARÎ, HUKUKÎ, DEĞERLENDİRME
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
Ekonomik Yapıda Değişim
GENEL ANALİZLER
Sakıp SabancıEkonomik Yapıda Değişim  [s.3201]
Ali CoşkunCumhuriyet Dönemine Toplu Bakış ve Ekonomik Gelişmeler  [s.3203]
Erol Yarar75. Yılında Türkiye Ekonomis  [s.3209]
Sabri OrmanTürkiye'nin Ekonomik Modernizasyonu Üzerine Genel Bir Değerlendirme  [s.3214]
Ahmet YörükEkonomik Yapıda Değişim (1923-1997)  [s.3221]
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKTİSAT POLİTİKALARI
Erol ManisalıTürkiye ve Yakın Çevresi  [s.3228]
Ahmet İncekaraTürk İktisat Politikalarının Analizi  [s.3233]
Emin ÇarıkçıCumhuriyet'den Bugüne Türkiye'nin İktisat Politikaları ve Neticeleri  [s.3244]
Ahmet M. GökçenCumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme  [s.3255]
Necati MumcuTürkiye'de 1960-1990 Döneminde İzlenen Bazı Ekonomik Politikalar  [s.3270]
Merih Paya1980'den Günümüze Türkiye Ekonomis  [s.3275]
Çağlar Keyder75 Yılda Türk Ekonomisi/Röportaj  [s.3279]
ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİSİNDEN BUGÜNE
Mükerrem HiçAtatürk ve Ekonomik Rejim, Devletçilikten Günümüzde Piyasa Ekonomisine  [s.3285]
Ali ÖzgüvenCumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yılında Atatürk'ün İktisadî Görüş ve Önerileri  [s.3293]
Mustafa ÖzelMisak-ı İktisadî'den Repocu Sanayiciliğe  [s.3299]
Ahmet Kal'aCumhuriyet Ekonomisinde İlk Dönem Gelişmeler (1923-1939)  [s.3305]
İzzettin ÖnderCumhuriyet'in Ekonomik Hikayesi  [s.3312]
Muhammed KarataşTürkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin Temellerinin Atılmasında İzmir İktisat Kongresi'nin Yeri ve Önemi  [s.3317]
Ömer DemirAhlaki Beşeri Sermaye  [s.3325]
Memet ZencirkıranCumhuriyet dönemi İşadamları: Çalışma Hayatındaki Değer ve Tutumları  [s.3330]
Ekonomik Büyüme
Erdoğan SoralEkonomik Büyüme ve Türkiye  [s.3345]
Özer ErtunaCumhuriyet döneminde Türkiye Ekonomisi ve Ekonomik Krizler  [s.3362]
Erdoğan AlkinCumhuriyet Döneminde Ekonomik büyüme  [s.3376]
Mithat MelenYüzüncü Yılın Türkiye'si  [s.3377]
Münir KutluataKalkınmada Dikey Geçiş Fırsatı, Bilgi Çağı  [s.3381]
Cem Alparİthal İkameci Sanayileşmeden İhracata Yönelik Büyümeye  [s.3384]
İ. Doğan Kargül2000 Yılına Doğru Türkiye  [s.3386]
Emin Haluk AyhanCumhuriyet döneminde Ekonomik büyüme  [s.3389]
Ayşe GünayCumhuriyet'ten Günümüze Türkiye'de İktisadi Büyüme  [s.3392]
Malî ve Sektörel Değerlendirme
MALÎ YAPI, MALİYE POLİTİKALARI, FİNANS SEKTÖRÜ
Cihan PaçacıCumhuriyet Döneminde Türk Bankacılık Sektörü  [s.3398]
Ömer Faruk BatırelCumhuriyetimizin 75. Yıldönümünde Türk Bütçe Sisteminin Çağdaşlığı  [s.3407]
Esfender KorkmazMali Yapı - Mali Politikalar  [s.3412]
Osman AltuğTürkiye'de Kayıtdışı Ekonomi - Paradaki Sıfırların Artması - Rant Arama ve Enflasyon Vergisi Yönünden Yeniden Yapılanma  [s.3418]
Adnan BüyükdenizTürkiye'de İç Borç Çıkmazı  [s.3426]
Mutlu YalçınkayaAltının Türkiye Ekonomisindeki Aktif Rolü  [s.3431]
Kâmil TüğenCumhuriyetimizin 75. Yılı Çerçevesinde Verginin Gelişimi ve Demokrasi  [s.3437]
Ahmet Rüştü ÇelebiCumhuriyet Döneminde Vergi  [s.3443]
Yusuf KıldışTürkiye'de Vergi Teşvik Politikalarının Gelişim  [s.3457]
SEKTÖREL ANALİZLER
Yusuf Ziya İrbeçTürk Ekonomisinde Sektörel Değişim ve Gelişme Trendleri  [s.3466]
Orhan KavuncuTürkiye'de Tarım ve Kırsal Gelişme Seyrine Bir Bakış  [s.3480]
Soner AksoyCumhuriyetle Beraber Sanayileşme  [s.3483]
Cemil Akkutay85. Yılda Kobiler  [s.3501]
Atilla ÖzmenNükleer Enerji  [s.3508]
Ömer Açıkgözİkibinli Yılların Global Enerji Politikalarında Türkiye Cumhuriyeti  [s.3511]
Ali AltuntaşVazgeçilemeyen Kaynak Enerji  [s.3521]
M. Emin BaşerÜlkemizde Haberleşme Hizmetleri  [s.3527]
İ. Reşat ÖzkanCumhuriyetin 75. Yıldönümü ve Denizcilik  [s.3534]
İDARÎ DEĞERLENDİRME
Cumhuriyet Bürokrasisi
Sacit AdalıCumhuriyetin İdari Yönden İrdelenmesi  [s.3539]
Kadir CangızbayHiçkimsenin Cumhuriyeti  [s.3560]
Veysel BozkurtCumhuriyet Döneminde Bürokrasi; Siyasal Elit - Halk İlişkileri: 1923-1960  [s.3571]
Aytekin YılmazBürokratik Devletten Demokrasiye Türk Kamu Yönetimi  [s.3578]
Kemal GörmezTürkiye'de Bürokratik Devlet  [s.3586]
Muhittin TatatorğluCumhuriyet döneminde Bürokrasinin Rolü  [s.3589]
Muharrem SevilTürkiye'de Modernleşme ve Modernleştiriciler  [s.3601]
Ali Osman SaliBürokrasi ve Borükratik İlişkiler  [s.3615]
Şükrü ÖzenBürokratik Kültürümüzde Değişim  [s.3623]
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Biltekin ÖzdemirKamu Yönetiminin Başlıca Sorunları ve Çözümlere Genel Yaklaşımlar  [s.3628]
Turgay ErgunCumhuriyetin 75. Yılında Kamu Personel Rejiminin Temel Sorun Alanları  [s.3632]
Recep YazıcıoğluTürkiye'nin Bin Yıllık Hastalığı: Bürokrasi  [s.3639]
Taykan AtamanCumhuriyetin 75 inci Yılında Kamu Yönetiminde Performans Sorunu  [s.3648]
Firuz Demir YaşamışCumhuriyet ve Bürokrasi  [s.3653]
A. Ümit BerkmanKamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Önlemler: Değişik Ülkelerden Bazı Örnekler  [s.3665]
Gürsel Öngörenİkibine İki Kala Bazı Düşünceler  [s.3671]
Yerel Yönetimler
Recep Tayyip ErdoğanCumhuriyetimizin 75. Yılında Yerel yönetimler ve Demokrasi  [s.3676]
Bilâl EryılmazYerel yönetim Tecrübemize Genel Bir Bakış  [s.3681]
Halil ÜrünCumhuriyet'in 75. Yılında Belediyecilik  [s.3689]
Teoman ÜnüsanSeçilmişler-Atanmışlar  [s.3696]
Bayram Coşkun - Turgay UzunCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Niteliği ve Sorunları  [s.3702]
Şerif ÖnerCumhuriyetten Günümüze Demokratik Yerel Yönetim Anlayışının Gelişimi  [s.3719]
Yönetim Reformu
Nuri TortopYeni Demokratik Yapılanmada Gözönünde Tutulması Gereken Temel İlkeler  [s.3733]
Şevki GöğüsgerCumhuriyet'in 75. Yılında İdari Yapılanma ve Bürokrasi  [s.3738]
Tınaz TitizNereden Başlamalı?  [s.3746]
Yıldızhan YaylaTürkiye İdaresinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bazı Gözlemler  [s.3754]
Zehra Odyakmaz - Tufan ErkurmanOmbudsman Kurumunun Cumhuriyet Rejimine Katkısı  [s.3760]
Aziz AkgülCumhuriyetin 75'inci Yılında Kamu Yönetimin eBir Bakış  [s.3771]
Muammer OytanMemurin Muhakematı Sistemi Kaldırılmalı mıdır?  [s.3774]
HUKUKÎ DEĞERLENDİRME
Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı
Mehmet Uygun1998-1999 Adalet Yılı Açılış Konuşmaıs  [s.3785]
Sulhi DönmezerCumhuriyetin 75. Yıldönümünde Adalet, hukuk ve Yargı Üzerine Bazı Düşünceler  [s.3793]
Ahmet İyimayaYargıç Bağımsızlığı  [s.3798]
Meral AkşenerHukukun Siyasallaşması ve Demokrasi  [s.3801]
Levent KorkutCumhuriyetin 75. Yılında Yargı - Siyaset İlişkisi Üzerine Genel Gözlemler  [s.3804]
Hayrettin ÖkçesizTürkiye Cumhuriyeti (...) Bir Hukuk Devletidir  [s.3814]
Halûk Konuralp75. Yılda Cumhuriyet Yargı Düzeninin Düşünsel ve Yapısal Kesiti Üzerine Bazı Gözlemler  [s.3820]
Tahsin ErdinçSiyaset ve Yönetimin Hukuka Bağlılığı (Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti)  [s.3826]
Selami Çekmegil75. Yılda Naklî Değil Aklî Hukuka Doğru  [s.3840]
M. Ali Bulut - M. Ali HaytaHukuk Devleti ve Cumhuriyet  [s.3843]
Hukuk Devrimi ve Hukuk Resepsiyonu
İsmet SungurbeyYüce Atatürk ve Türk Hukuk Devrimi  [s.3847]
M. Akif AydınTürk Hukukunun Modernleşme Modeli, Resepsiyon/İktibas  [s.3850]
Turhan Tûfan YüceTürkiye Cumhuriyeti ve Hukuk Resepsiyonu  [s.3855]
Mehmet ÜnalTürk Medeni Hukuk alanındaki Cumhuriyet Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri ve bunun Kadın Hakları Bakımından Doğurduğu Sonuçlar  [s.3861]
Osman KaşıkçıAdalet, Hukuk ve Yargı  [s.3868]
Sibel EraslanCumhuriyet Devrimlerinin Temel Dinamiği: "Yenileştirme"nin Konjonktüründe Bir Kodifikasyon Değerlendirmesi  [s.3879]
Ali BirinciAtatürk'e Göre Cumhuriyet Müddeiumumisi/Belge  [s.3885]
Yargı Reformu
İsmet OnurYargının Hızlandırılması  [s.3888]
Hüseyin HatemiYargı Üzerine Düşünceler  [s.3893]
Hasan T. FendoğluCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Yargı, Adalet ve Yönetim  [s.3897]
Selçuk ÖztekHukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yargılama, Aksaklıklar-Çözüm Önerileri  [s.3902]
Erdener YurtcanCeza Adaleti Reformu Çalışmaları  [s.3909]
A. Ülkü AzrakTürkiye'de İdari Yargının Etkisizleştirilmesi  [s.3914]
Albin Eser - Feridun YeniseyCeza Muhakemesinin Hızlandırılması ve Sanık Hakları: Avrupa Ceza Muhakemesi reformu  [s.3918]
Mustafa Everdi75. Yılında Türkiye'de Hukuk Reformu  [s.3936]
Muhammet Emin ÖzkanYargılamada Diyalogun Önündeki Küçük Engel: "Mahkemenin Mehabeti"  [s.3943]
Bazı Suçlar ve Olağanüstü Mahkemeler
Timur Demirbaş1998 Türk Ceza Kanunu Tasarısının İşkence Suçu Açısından Değerlendirilmesi  [s.3947]
Zeki HafızoğullarıAnayasanın 1., 2. ve 3. Maddesinin Korunmasına İlişkin Düşünceler ve Terör Saiki ile İşlenen Suçlar  [s.3956]
Aydın BaşbuğAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Karşısında Devlet Güvenlik mahkemelerinin Durumu  [s.3962]
Hüseyin Yüksel BiçenCumhuriyet Tarihinde Olağanüstü Mahkemeler  [s.3970]
Araştırma
Mustafa T. YücelTürk Yargılama sisteminin Analizi  [s.3983]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye