Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 676
Ebad : 4,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel Yaklaşım,Teori, FelsefeEleştirel BakışlarLiberalizm,Özgürlükler ve DemokrasiLiberalizm,Devlet ve Sivil İtaatsizlikLiberalizm, Din ve İslâmEkonomik LiberalizmLiberalizm ve TürkiyeLiberal DüşünürlerAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 İnsan Hakları
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

YENİ TÜRKİYE, "Liberalizm Özel Sayısı" ile 5. yayın yılının başında, yeni bir çağın eşiğinde, geleceğin yeni Türkiye'sinin meselelerini bilimsel ve güncel bir ahenk içinde çözümleyerek yayınına devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da hepsi de birbirinden değerli, değişik dünya görüşlerinde olan siyaset adamları, bilim adamları, uzmanlar, yazarlar ve araştırmacıları Liberalizm Özel Sayısı'nda buluşturduk. Toplam olarak 676 sayfa ve 85 yazidan meydana gelen eserin ortaya çikmasina yardimci olan ve özgün yazilariyla bizi destekleyen yazarlarimiza minnet ve şükranlarimiz sonsuzdur. Özellikle Doç. Dr. Aytekin Yilmaz'a katkıları için teşekkür ediyoruz.

60'lı ve 70'li soğuk harp yıllarında, sosyalizmin moda olduğu dönemde üniversitelerde hocalarımız, liberal iktisatçıların geliştirdiği ekonomi biliminin imkanlarıyla derslerini anlatırlarken, sosyalizme ve sosyal demokrasiye methiyeler düzerler, "sosyal refah devleti"nin aşki ile yanip tutuşurlar; liberalizm ve kapitalizm ile alay ederek yerden yere vururlardi… Hobbes'un "homo homini lupus" (insan insanınn kurdudur) egoizminden başlayarak Adam Smith'in "laissez faire, laissez passer" (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) düsturu ile alay edereler, "invisible hand" (görünmeyen el) doğallığını âdeta kabbalistik bir hüviyetle ironik şekilde takdime çalışırlardı. O yıllarda bir çok kişinin nazarında "Wealth of Nations" bir tabu, "Das Kapital" bir ideye dönüşmüştü. Liberal düşünce ise sanki devlet için degil tüm ülke için bir "Leviathan"dı artık…

Yıllar sonra Marksizmin kıblesi yıkıldı; siyasî ve ekonomik bakımdan geçersizliği ortaya çıktı ve bütün dünyada liberal düşüncenin yıldızı gittikçe daha fazla parlamaya başladı. 1989 Kasımı'nda merhum Özal Cumhurbaşkani seçildigi sirada TBMM'de yaptığı konuşmada, kendisine mahsus pragmatik üslûbu ile "üç hürriyetler" tezini gündeme getirmişti. Bugün liberalizm ve liberal düşünce yeniden gündemin baş maddesi haline gelmiştir. Liberalizmin özgürlük ve hukuk devleti gibi temellerinin degeri anlaşilmaya başlanmiştir. "Farklılıklar çağı" da denilen ve farklı olana hoşgörüyle bakılan günümüz postmodern toplumunda liberalizm, özgürlükçü ilkeleri ve dayatmalara karşı çıkan tavrı ile uygun bir yaklaşım olarak belirmekte; devletin hegomonik bir yöntemle bireyi ve toplumu yönlendirmesi yerine, farklı olmaya olumlu bakmaktadır. Bu anlamda postmodernist "kendin ol" yaklaşimi liberal kabullerle uygunluk arz etmektedir. Şüphesiz liberalizme, insani yalnizlaştirdigi ve topluluk baglarini koparip dayanişmayi yok ettigi şeklinde eleştiriler de yapilmakta ve buna karşi komüniteryan yaklaşimlar öne sürülmektedir. Ancak bizimki gibi "Devlet" alanının bireyi ve özgürlükleri yuttuğu bir ortamda bireyi özgürleştirici haliyle klasik liberalizmin ana prensiplerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. A. Smith'in 1776'daki düsturu olan "bırakınız yapsınlar" artık 1999 Türkiye'sinin özlenen hedefi olarak tezahür etmekte; jakoben zorbanın görünmeyen eli yerine, piyasa ekonomisinin "görünmeyen el"i tercih edilmektedir.

Hayek'in ifadesiyle liberalizmin esası "toplumun kendiliğinden düzeni" ve "devletin müdahale etmemesi"dir. Liberalizmin günümüzdeki duayeni Kâzım Berzeg ise liberalizmi, "saf bir siyasî doktrin olduğu için konusu yalnızca devlettir" şeklinde tarif ediyor ve devam ediyor: "Liberalizm, yalnızca devlet için bir 'proje sahibidir. Liberal projeye göre devlet, insan hak ve özgürlüklerini güvenceye almak için kurulmuş; görevi, adalet, asayiş ve savunma ile sinirli, 'asgari devlet' niteliğindeki bir hizmet teşkilâtıdır." Liberallerin bu tarifi çerçevesinde 28 Şubat Dönemi yorumlandiginda, baskiya maruz kalan birbirinden farkli çok çeşitli sagci, solcu ya da Islâmci aydinlar, liberal düşünceye ve liberal demokrasiye olan ihtiyaci farketmişlerdir. Diger bir ifade ile liberal düşünce, demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerine inanan gerçek aydinlarin bileşkesi haline gelmiştir. Buna, yozlaşmiş siyaset, bürokrasi ve devlet müdahalesi ile durma noktasina gelmiş ekonominin, serbest piyasa şartlarina ve ekonomik liberalizme olan ihtiyacini da özellikle ilâve etmek lâzimdir.

Işte bu çerçevede liberalizmi etraflica ele alip tartişarak Türkiye'deki durumu ve dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik.

Liberalizm konusunda bilimsel ve akademik çalişmalar yapan "Liberal Düşünce Toplulugu"nu ve yayın organları "Liberal Düşünce Dergisi"ni burada takdirle zikretmek istiyoruz. Liberal Düşünce Toplulugu Başkani Doç. Dr. Atilla Yayla, topluluk mensubu Prof. Dr. Mustafa Erdogan ve arkadaşlari Türkiye'nin bu sıkıntılı ara döneminde hem değerli çalışmaları hem de demokratik tavırları ile aydınlarımıza örnek olmuşlardır.

Yarınki Türkiye'nin, birbirini istismar etmeyen serbest ve hür insanların yaşadığı yepyeni ve aydınlık bir Türkiye olmasını diliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye