Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1560
Makale : 184
Ebad : 7,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


GENEL DEĞERLENDİRMETÜRKÇENİN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİYazı Öncesinden Yazıtlar ÇağınaAna ve Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar)Karahanlı Dönemi TürkçesiHarezm ve Kıpçak TürkçeleriÇağatay TürkçesiEski Anadolu TürkçesiOsmanlı TürkçesiTÜRK DÜNYASI LEHÇELERİGüneybatı (Oğuz) GrubuKuzeybatı (Kıpçak) GrubuGüneydoğu (Çağatay) GrubuKuzeydoğu (Sibirya) Grubu, Çuvaşça, YakutçaTÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL VE YAZITürk Dünyasında Ortak DilTürk Dünyasında Ortak YazıTÜRKÇENİN YAPISI, İMLÂSI VE ÖZELLİKLERİTürkçenin Yapısı ve İmlâsıEn Eski Dil: TürkçeEn Zengin Dil: TürkçeEn Âhenkli Dil: TürkçeCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKÇESİ, ARAYIŞLAR VE SORUNLAROsmanlı’dan Cumhuriyet’e Son YüzyılTürk Dil Devrimi ve Atatürk’ün Arayışlarıİnönücü Kültür Devrimi ve Dilde TasfiyecilikTÜRKÇENİN ÖNEMLİ MESELELERİYabancı Dille EğitimTürkçenin YabancılaştırılmasıTürkçenin Yanlış KullanımıDÜŞÜNCE, KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDüşünce ve DilKültür ve DilBilim Dili TürkçeEğitim Dili TürkçeKİTLE HABERLEŞME ARAÇLARINDA TÜRKÇEKitle Haberleşme Araçlarının EtkisiGörsel MedyaYazılı BasınSosyal MedyaTÜRKÇENİN GELECEĞİDil ve TeknolojiDünyada Türkçenin YaygınlaşmasıDünya Dili TürkçeÇEŞİTLEMELERFANTEZİK YAZILAR


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Dili
 İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler
 Kültür Politikaları
 Kültür Politikaları

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak yayınladığımız ‘YENİ TÜRKİYE’nin 2013 yılının son sayısında ‘Türkçe’ konusunu ele aldık. Türkçe Özel Sayısı, 12 ana bölüm ve 34 alt bölümden meydana gelen yaklaşık 1600 sayfalık bir araştırma eseri oldu. Bu yazıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 184 makale, siyaset adamları, bilim adamları ve uzmanlar, yöneticiler, iş adamları, araştırmacılar ve yazarlar tarafından hazırlandı.

‘Türkçe’ konusunda son yıllarda yapılan en büyük ve önemli araştırma olan bu eserin hazırlanmasında büyük emeği geçen Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’a minnettarız. Ayrıca, Prof. Dr. Bilgehan Adsız Gökdağ’a da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu araştırmayı destekleyen ‘Eskişehir 2013 Kültür Dünyası Başkenti Ajansı’na, Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim Tuna’ya ve Ajans’ın eski Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Kocabıyık’a teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda yazılarıyla bizleri şereflendiren TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’e, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile diğer devlet ve siyaset adamlarına ve TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’e müteşekkiriz.

Türkçe Özel Sayısı’nda, ‘Genel Değerlendirmeler’den sonra ‘Türkçenin Tarih içinde Gelişimi’ni ‘Yazı Öncesinden Yazıtlar Çağına’, ‘Ana ve Eski Türkçe Dönemi’, ‘Karahanlı Dönemi Türkçesi, Harezm ve Kıpçak Türkçeleri, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi’ ve ‘Osmanlı Türkçesi’ alt bölümleri hâlinde inceledik. ‘Türk Dünyası Lehçeleri’ başlığı altında da ‘Güneybatı (Oğuz) Grubu’, ‘Kuzeybatı (Kıpçak) Grubu’, ‘Güneydoğu (Çağatay) Grubu’ ve ‘Kuzeydoğu (Sibirya) Grubu’ alt başlıkları çerçevesinde makaleler yayınladık. Bundan sonra, ‘Türk Dünyasında Ortak Dil ve Yazı’ başlığı altında, yapılan bilimsel analizleri yayınladık.

‘Türkçenin Yapısı, İmlâsı ve Özellikleri’ bölüm başlığı altında, ‘Türkçenin Yapısı ve İmlâsı’, ‘En eski Dil: Türkçe’, ‘En Zengin Dil: Türkçe’ ve ‘En Âhenkli Dil: Türkçe’ alt bölümlerinde, Türkçemizin öne çıkan özelliklerini anlatmaya çalıştık.

‘Cumhuriyet Dönemi Türkçesi’nin ve ‘Türkçenin Önemli Meseleleri’nin incelendiği ana bölümlerde, ‘Türk Dil Devrimi’, ‘Dilde Tasfiyecelik’, ‘Yabancı Dilde Eğitim’, ‘Türkçenin Yabancılaştırılması’, ‘Türkçenin Yanlış Kullanımı’ gibi alt bölümler mercek altına alınıyor.

‘Düşünce, Kültür, Bilim ve Eğitim Dili Türkçe’nin alt bölümler içinde araştırılmasından sonra, popüler bir konu olan ‘Kitle Haberleşme Araçlarında Türkçe’ ve son olarak da ‘Türkçenin Geleceği’ ayrı başlıklar altında inceleniyor. Ayrıca, çeşitli konulardaki diğer değerli yazıları ve yayınlandığında çok ses getiren birkaç fantezik yazıyı da çalışmamıza ilâve ettik.

Akalın Hoca’nın 2011’de gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, birçok kişinin sandığının aksine Türkçe öyle kolayca diğer dillerden etkilenen bir dil değildir. Türkçenin ‘etkilenme oranı’ çok düşüktür. Buna karşılık, diğer dilleri etkileme gücü çok yüksektir. Türk Dil Kurumu tarafından 2011 yılında yayımlanan ‘Türkçe Sözlük’teki alıntı sözcüklerin dillere göre sayıları şöyledir: Arapça 6.512, Fransızca 5.537, Farsça 1.375, İngilizce 513, Rumca 447, Almanca 105, Latince 68, Rusça 39, İspanyolca 31, Ermenice 24, Bulgarca 22, Macarca 15, Moğolca 12, Japonca 12, İbranice 8, Fince 2, Malay dili 2, Portekizce 2, Soğdca 2, Arnavutça 1, Korece 1, Sırpça 1, Slavca 1. Türkçe, tarihî dönemlerden beri diğer dillere bundan çok fazla sözcük vermiştir.

Türkçe, dünyanın en eski dillerinin başında yer alır. Bilimsel araştırmalar ilk Türkçe kelimelerin en az 3000 yıl öncesinde kullanıldığını, hatta Türkçenin yaşının M.Ö. 3500 yıllarına kadar dayandığını gösteriyor. Şimdi Türkçeyi inkâr eden bazı haramzadeler, hiç değilse M.S. 725 yılında yazılan Göktürk Anıtlarını görmeyecek kadar kör müdürler? Bugün lingua franka olan İngilizce yokken, Fransızca’nın, İspanyolca’nın, Almanca’nın, Rusça’nın esamisi dahi okunmazken, bundan bin yıl önce dünyanın ilk modern ve günümüze kadar yaşayan sözlüğü olan Divânu Lügati’t Türk’ yazılmıştır.

Dünyanın en zengin dili Türkçedir. İngilizler 500 bin kelimelik sözlükleriyle övünedursunlar. Bugün TDK’nın ne yazık ki hâlâ internet ortamında yayımlanmayı bekleyen ‘Büyük Türkçe Sözlük’ adlı eserinde tam 616.767 kelime vardır. Diğer sözlükler ve çeşitli Türkçe lehçeleriyle bu sayı kolayca 1 milyon kelimenin üstüne çıkabilecektir.

Dünyanın en âhenkli ve zengin sesli dili de Türkçe’dir. ‘Kur’ân Arapçası’ mahfuz kalmak şartıyla İstanbul Türkçesinden daha âhenkli, âdeta müzik gibi bir başka dil yoktur.

Bu araştırma yazılarının bir kısmında, başta eski istatistikî bilgiler ve yanıltmalar olmak üzere çeşitli sebeplerle dünyadaki 301 milyonluk Türk sayısı daha düşük gösterilmiştir. Eğer bütün Türkçe konuşanlar İstanbul Türkçesini ortak dil olarak kabul etseler, Türkçe kısa zamanda geçmişte olduğu gibi bugün de bir ‘dünya dili’ konumuna gelir ve 301 milyonluk Türk Dünyası’nın konuştuğu, İngilizceden sonra dünyanın ikinci lingua frankası hâline gelebilir.

Cumhuriyet Dönemi’ndeki Türkçe arayışları yüzünden ne yazık ki dilde uygulanan tasfiyecilik Türkçeye büyük zararlar vermiştir. Ancak hâlen devam eden bazı yanlış kullanımlar ve devam ettirilen tasfiyecilik eğilimlerine rağmen, Türkçe son on yılda altın dönemini yaşamış ve kendisini hızla toparlamaya başlamıştır.

Biz 21. yüzyılı sadece bir İslâm ve Türk Yüzyılı olarak değil, aynı zamanda bir ‘Türkçe Yüzyılı’ olarak görüyor; Türk ve İslâm Dünyası’nın ortak dili durumuna gelecek Türkçenin bir ‘Dünya Dili’ olarak da gelişeceğine ve yaygınlaşacağına inanıyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımla

Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye