Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1450
Makale : 110
Ebad : 7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


GENEL DEĞERLENDİRME Mîsâk-ı Millî TarihiMîsâk-ı Millî'nin Anlamı, Dayanağı ve DeğeriMîsâk-ı Millî ve Millî DevletMÎSÂK-I MİLLÎ POLİTİKALARIMîsâk-ı Millî'ye Giden YolTemel Politika ve Meclis-i MebûsanTürkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı MillîOsmanlı'nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli AnlaşmalarMîsâk-ı Millî SonrasıMîsâk-ı Millî, Lozan ve SonrasıAtatürk ve Mîsâk-ı MillîMîsâk-ı Millî'nin Günümüze YansımalarıMÎSÂK-I MİLLÎ SINIRLARI VE SORUNLARMîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel DeğerlendirmeMusul ve KerkükSuriye-HalepHatayBatı TrakyaKafkaslar ve BatumKıbrısBoğazlarÇEŞİTLEMELER


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Osmanlı 701
 Osmanlı Ailesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
 Pax-Ottomana

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yeni Türkiye'nin son sayısında, yaklaşık bir asır sonra yeniden güncelleşen 'Mîsâk-ı Millî' konusunu ele aldık. Aslında Mîsâk-ı Millî (Millî Yemin), kalplerimizde hiç kapanmamış bir yaradır. Hâlâ Musul, Kerkük, Erbil, Halep, Batum, Batı Trakya, Gümülcine, İskeçe denilince yüreklerimiz dağlanır. Mîsâk-ı Millî sınırları içine giren bu bin yıllık Türk yurtlarından ne yazık ki sadece Hatay konusunda başarılı olduk; bunun haricindeki Mîsâk-ı Millî hedeflerimizi koruyamadık.

Mîsâk-ı Millî, yakın dönem Türk tarihinin Kızıl Elması'dır (Enis Şahin). Mîsâk-ı Millî Kararlarının ilk cümlesi şöyledir: 'Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'nın üyeleri (...) yapabilecekleri fedakârlığın en son sınırını belirleyen aşağıdaki esaslara devletin istiklâli ve milletin istikbali için tümüyle uymakla sağlanabileceğini' hükme bağlamıştır. Yani Mîsâk-ı Millî, tek parti devrinde ve hâlen CHP anlayışında olduğu gibi, dışarı çıkılması mümkün olmayan sınırları değil, tam aksine daha fazla tâviz verilmeyecek sınırları gösterir.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın değerli yazılarındaki şu tespitlere gönülden katılıyoruz: ‘Çok açıktır ki, bu milli andın ifade ettiği çerçeve, bizim asıl vizyonumuzu değil, razı olabileceğimiz asgari sınırları gösteriyordu. Maalesef, kimi çevreler, Misak-ı Milli’yi tersinden okumuş, uzun süre Türkiye’nin ve Türk Milletinin ufkunu, gönül sınırlarını bu çerçevenin içine hapsetmeye kalkmıştır. Burada toprak büyüklüğünden ziyade, zihniyetle, anlayışla ilgili bir sorun bulunuyor. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafyada, bin yıllık bir Osmanlı ve Selçuklu geçmişimiz var. Bu kadim geçmişi yok sayıp, milletimizi 100 yılı bile bulmayan kısır bir tarihe mahkum etme yaklaşımını reddediyoruz.’

Mîsâk-ı Millî'ye göre, Musul ve Kerkük bölgesi, Halep ve Zor bölgesi, Batum ve çevresi, Batı ve Kuzey Trakya bölgeleri gerçek Türk yurdudur. Bu bölgeler Mîsâk-ı Millî sınırları içerisindedir. Mîsâk-ı Millî sınırları içinde kalan bu bölgelerle beraber Büyük Türkiye Devleti'nin yüzölçümü 1.083.683 km²'dir. Mîsâk-ı Millî sınırları içinde kalan Büyük Türkiye'nin bugünkü toplam nüfusu 103.139.205 kişiyi bulur. Lozan Antlaşmasında, 269.105 km²'lik alan Türkiye dışında bırakılmıştır. Türkiye dışında kalan bu alan üzerinde bugün 24.398.152 kişi yaşamaktadır (Ramazan Özey). Bu gerçekler karşısında, tek parti papağanlarının 'Lozan Zaferi' tekerlemeleri geçerliliğini çoktan kaybetmiş bulunmaktadır.

Son altı yıldan beri devam eden krizler ve istikrarsızlıklar sebebiyle artık Irak ve Suriye sınırlarının hukukî meşrûiyeti ortadan kalkmıştır. Irak ve Suriye'de istikrarı temin edecek yeni sınırların çizilmesinde ağırlığımızı koymalıyız. Bizim Suriye ve Irak'la toplam 1400 km'ye yakın sınırımız var. Üstelik bu toprakları bin yıldan fazla biz yönettik. Burada yaşayan nüfusun önemli bir bölümü soydaşımız ve tamamı da dindaşımızdır. O halde bu bölgenin istikrarı için Türkiye'nin devreye girmesi şarttır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade buyurdukları gibi, ‘Türkiye’nin oralarda ne işi olduğunu soranlara en güzel cevabı tarih verecektir.’

Mîsâk-ı Millî Sayımız, her konuda yayınladığımız eserler gibi bu defa da kendi alanında en önemli eser oldu. Bu sayımızda 1424 sayfa tutan 110 bilimsel ve akademik makalemizle Mîsâk-ı Millî'yi çeşitli açılardan tahlil ettik. 'Genel Değerlendirme Bölümü'nde, Mîsâk-ı Millî Tarihi, Mîsâk-ı Millî'nin Anlamı, Dayanağı ve Değeri, Mîsâk-ı Millî ve Millî Devlet konuları ele alınıyor. 'Mîsâk-ı Millî Politikaları' ana başlığı altında da Mîsâk-ı Millî'ye Giden Yol, Temel Politika ve Meclis-i Mebûsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı Millî, Osmanlı'nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli Anlaşmalar, Mîsâk-ı Millî Sonrası, Mîsâk-ı Millî ve Lozan, Atatürk ve Mîsâk-ı Millî, Mîsâk-ı Millî'nin Günümüze Yansımaları konuları yer alıyor. Son ana başlık 'Mîsâk-ı Millî Sınırları ve Sorunlar' altında ise, Mîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel Değerlendirme, Musul ve Kerkük, Suriye-Halep, Hatay, Batı Trakya, Kafkaslar ve Batum, Kıbrıs, Boğazlar konularına yer veriliyor.

Başta bizi kıymetli ve ufkumuzu açan yazılarıyla şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu sayıya değerli yazılarıyla katkı sağlayan bilim adamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugüne kadar birçok aydın geçinen cahilin tekerlemesi olarak söylenilen 'Mîsâk-ı Milli' bu sayımızda, özellikle genç nesillere ışık tutacak ve millî şuur sahibi olmalarında tesirli olacaktır.

Mîsâk-ı Millî sadece milletvekillerinin değil bizatihî milletin ahdidir. Mîsâk-ı Millî, 'Millî Mücadele'nin temelini teşkil eder. Bu bakımdan millî bir istiklâl ve hürriyet mücadelesinin esaslarını gösterir. Mîsâk-ı Millî, 'Millî Vatan' ve 'Millî Devlet' düşüncesinin de oluşturulması sağlamış ve Modern Türkiye'nin doğal hinterlandını tespit etmiştir. Mîsâk-ı Millî, yüz yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz düsturlarıyla 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' olarak günümüze intikal etmiştir.

Değerli Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın yazısında belirttiği gibi, 'Tarihî bir hak olarak kapanmamış olan Mîsâk-ı Millî hesabı bugünkü halde bölge (Suriye, Irak) için yeniden gündeme gelmiştir. Tarih, Türkiye'yi yeniden Mîsâk-ı Millî'ye davet etmektedir'.

Esasen bölgemizde barış, huzur ve istikrarı sağlamanın başka bir yolu da yoktur.

Selâm, sevgi ve saygılarımla.

Dr. Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye