Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1450
Makale : 110
Ebad : 7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


GENEL DEĞERLENDİRME Mîsâk-ı Millî TarihiMîsâk-ı Millî'nin Anlamı, Dayanağı ve DeğeriMîsâk-ı Millî ve Millî DevletMÎSÂK-I MİLLÎ POLİTİKALARIMîsâk-ı Millî'ye Giden YolTemel Politika ve Meclis-i MebûsanTürkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı MillîOsmanlı'nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli AnlaşmalarMîsâk-ı Millî SonrasıMîsâk-ı Millî, Lozan ve SonrasıAtatürk ve Mîsâk-ı MillîMîsâk-ı Millî'nin Günümüze YansımalarıMÎSÂK-I MİLLÎ SINIRLARI VE SORUNLARMîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel DeğerlendirmeMusul ve KerkükSuriye-HalepHatayBatı TrakyaKafkaslar ve BatumKıbrısBoğazlarÇEŞİTLEMELER


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Osmanlı 701
 Osmanlı Ailesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
 Pax-Ottomana

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve BizAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye