Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 624
Makale : 74
Ebad : 3 x 19.5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE TOPLU BAKIŞCUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ’NİN GENEL DEĞERLENDİRMESİTeknik AnalizlerFelsefeTarihDEMOKRASİ, MİLLÎ EGEMENLİK VE SİYASÎ İSTİKRARDemokrasi ve Millî EgemenlikSiyasî İstikrarDEVLET ORGANLARI VE KUVVETLER AYRILIĞIKuvvetler AyrılığıYasamaYürütmeYargıCUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ GÜVENLİK VE EKONOMİGüvenlikEkonomiÇeşitlemeler


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yeni Anayasa
 Başkanlık Sistemi
 Yargı Reformu
 TBMM'nin 100. Yılı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

içindekiler
200 Yıllık Arayışın Ürünü: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE TOPLU BAKIŞ
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Numan Kurtulmuş [s.15]
Yeni ve Büyük Türkiye’nin Temellerini Atıyoruz / Bekir Bozdağ [s.23]
Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ / Lütfi Elvan [s.36]
Büyük ve Güçlü Bir Türkiye İçin, İstikrar, İstiklal ve İstikbal / Ahmet Aydın [s.38]
Anayasa Değişikliği ve Referandum Sürecinde MHP’nin Rolü / E. Semih Yalçın [s.43]
Anayasa Süreci ve MHP / İsmet Büyükataman [s.60]
Ülkemizin İstikbali, İstiklâli ve İstikrarı İçin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Mustafa Ataş [s.65]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Çiğdem Karaaslan [s.67]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ’NİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Teknik Analizler
Anayasa Değişikliği Ekseninde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi (Anatomik ve Diyalektik Bir Yaklaşım) / Ahmet İyimaya [s.71]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.90]
Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Genel Faydaları / Burhan Kuzu [s.110]
Milletin Özne Olduğu Sistem: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Abdulhamit Gül [s.129]
‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ ve Anayasa Değişikliği / Hayati Yazıcı [s.160]
Hukuk-Politik Gerçekliği Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Muharrem Kılıç [s.169]
Neden Evet? Devlet ve Anayasa / Ayhan Yasan [s.183]
Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Memur-Sen [s.209]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Haluk İpek [s.235]
Felsefe
Karizmaya Fırsat, Kurumsallaşmaya İmkân / Erol Göka [s.251]
Hukukun Vatanlaşması; Anayasa / Cengiz Aydoğdu [s.258]
Devletin Yeniden Yapılandırılma Gerekliliğinin Düşünsel Altyapısı: ‘Çağa Ayak Uydurmak Değil, Çağa Öncü Olmak’ / Metin Külünk [s.263]
Batı Medeniyeti Sarsılırken, Yeni Türkiye Hayali Kurmak / Kemal Öztürk [s.273]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin İç-Dış Boyutları ve Arka Planı / Alper Tan [s.276]
Tarih
Sistemsizlik Meselesine Çözüm Önerisi Olarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Cemal Fedayi [s.283]
İnsan, Devlet ve Anayasa / Rahim Er [s.294]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Hasan Aksay [s.306]
Milletimizin Anayasa ile İmtihanı ve 16 Nisan Anayasa Referandumu / Abdurrahman Dilipak [s.316]
Yeni Türkiye Paradigmaları / Bülent Erandaç [s.325]
200 Yıllık Arayışta Son Durak / Ekrem Kızıltaş [s.345]
DEMOKRASİ, MİLLÎ EGEMENLİK VE SİYASÎ İSTİKRAR
Demokrasi ve Millî Egemenlik
Yerli, Millî, Sivil ve Demokratik Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Selçuk Özdağ [s.351]
Millî Egemenliğin Hükûmet Sistemine Yansıması / Alper Çağrı Yılmaz-Zühal Topçu [s.370]
Devletin Milletinden, Milletin Devletine Geçiş: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Bülent Turan [s.377]
Devlet İktidarından Millet İktidarına / Aydın Ünal [s.383]
Türkiye’de Neden Sistem Değişikliğine İhtiyaç Var? / Ahmet Sorgun [s.389]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Murat Alparslan [s.393]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Demokratik Kazanımlar / Mazhar Bağlı [s.397]
Kelâmda Asl Olan Ma’nay-ı Hakikîdir / Umut Erdoğan [s.399]
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Mesaj Yetkisi ve Mesaj Etkisi / Atay Uslu [s.404]
Bu Sisteme Niçin Mecburuz? / Ahmet Kekeç [s.406]
Siyasî İstikrar
Cumhuriyet Tarihi Boyunca, İstikrarsız Yönetim Örnekleri ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Ebubekir Sofuoğlu [s.408]
Vesayeti Kazımak ve İstikrar İçin Sistem Değişikliği / Ali Yalçın [s.415]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Duyulan İhtiyaç / Lütfiye Selva Çam [s.424]
İstikrar Arayışı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Cahit Özkan [s.430]
Türk Tipi Başkanlık Sistemi üzerine / Hayri Keser [s.433]
DEVLET ORGANLARI VE KUVVETLER AYRILIĞI
Kuvvetler Ayrılığı
Kuvvetler Ayrılığı ve Yetki-Sorumluluk Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Erkan Akçay [s.441]
Türkiye’de Sistem Krizinin Çözümü; Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Fahrettin Altun [s.458]
Referandumda % 99 Evet, Neden? / Hacı Ali Özhan [s.468]
Yasama
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi / Haluk Alkan [s.471]
Yasama Komisyonları Yönünden Demokratik Sistem Uygulamaları / Şenol Durgun [s.477]
Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Gonca Bayraktar Durgun [s.494]
Türkiye Siyasî Tarihinin Dönüm Noktasında Güçlü ve Yeni Türkiye İçin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ / Mihrimah Belma Satır [s.500]
Temsilî Demokrasinin Yapısı ve ‘Cumhurbaşkanlık’ Sistemi / Ali Murat Özdemir [s.509]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi: Türkiye’de Anayasal Şiddetin Sonu (mu) ? / Serdar Gülener [s.518]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor? / Nagehan Alçı [s.522]
Yürütme
Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Faruk Bilir [s.525]
Yeni Türkiye Sürecinde Stratejik Yönetim, Liderlik ve Hükûmet Sistemi / Nükhet Hotar [s.531]
Yürütme Üvey Evlat mı? / Mustafa Köse [s.536]
İdare Tek Adamın (Otoritenin) İşidir (İdare Ortak Kabul Etmez) / Ekrem Çelebi [s.540]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Türkiye’de Bürokrasinin Dönüşümü / Mehmet Zahid Sobacı [s.542]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Belediyeler / Erol Kaya [s.550]
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Siyasî, Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu / Serdar Korucu [s.555]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Neler Getirecek? / Nuri Elibol [s.561]
Referandumda Neleri Oylayacağız? / Resul Tosun [s.568]
Bir Tarih Yazılıyor / Ersoy Dede [s.577]
Yargı
Cumhurbaşkanlığı Sistemine Neden Evet? / Salim Uslu [s.582]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Türkiye / Fatma Benli [s.586]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ GÜVENLİK VE EKONOMİ
Güvenlik
Güvenlik Sorunları, Adaptasyon ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Nihat Ali Özcan [s.591]
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde Varolan PKK-KCK Terör Örgütünün Bertaraf Edilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler ve Atılması Önerilen Adımlara İlişkin Rapor / Ekrem Çelebi [s.594]
‘EVET’ Son Şansımız Olabilir / Murat Kelkitlioğlu [s.599]
Ekonomi
Ekonomik Fırsat Penceresi Olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Şaban Dişli [s.601]
Türkiye’de Sistem Reformu ve Anayasa Değişikliği / Melih Ecertaş [s.604]
Çeşitlemeler
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Daha Önce Uygulandı mı? / Muhammet Kutlu [s.608]
MHP’li Muhalefetin ‘Hayır’ Garabeti / Emin Pazarcı [s.616]
Mülteci Perspektifinden Türkiye / Serap Yaşar [s.619]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye