Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 454
Article : 18
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   


Kültür Politikaları özel sayısı; ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ ile Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere projeler üreten ve bunu kültür politikası olarak kabul eden değerli hocamız merhum Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun anısına hazırlandı. Geçmişin geleceğe intikalinin, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile devlet bürokrasisinin ortak çalışması sonucu mümkün olacağına inanmış bir kültür ve tarih hocası olan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’u bu vesile ile minnet ve rahmetle anıyoruz. Nitekim bir kültür insanı olarak projeler üreten, alanındaki sorunları gören ve özellikle gençlerin geçmişten gelen has kültürü tanımalarına kendini vakfeden Ahmet Halûk Dursun, bir bürokrat olarak da devletin yetkilerini ve sorumluluklarını bilerek, sorunları çözmede ve kültür politikalarına yön vermede eşsiz katkılar sunmuştur.

Kültür Politikaları özel sayısı 13 bölümden meydana gelen, yaklaşık 1000 sayfa ve 2 ciltten oluşan bir araştırma eseri oldu. Bu sayıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 70 makale, siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Cumhuriyetin erken dönemlerine ait olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemi göstermesi bakımından 2 önemli belgeyi de kısmî tıpkı basımı ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümünde yayınladık.

Kültür Politikaları Özel Sayısının ilk cildine ‘Ahmet Halûk Dursun’ hakkındaki yazılar ile başladık. ‘Kültür Politikalarına Genel Bakış’, ‘Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları’, ‘Kültür Diplomasisi’, ‘Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi’, ‘Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler’, ‘Şehir ve Yerel Kültür Politikaları’, ‘Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları’ bölümleri özel sayının ilk cildini oluşturmaktadır. Kültür Politikaları Özel Sayısının ikinci cildi ise ‘Yayıncılık ve Kütüphaneler’, ‘Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları’, ‘Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış’, ‘Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları’ ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümlerinden oluşmaktadır.Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Değerli Okuyucular,

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak, yayınladığımız YENİ TÜRKİYE’nin son iki sayısını ‘Kültür Politikaları’ konusuna ayırdık. Bilindiği gibi, tarih ve kültür birbirinin ayrılmaz parçaları olarak, bir milletin kimlik kazanmasında çok büyük öneme sahiptir.

Türk Kültür ve Medeniyeti de çok köklü bir maziye sahiptir. Esas olarak Avrasya coğrafyasında şekillenen bu köklü medeniyetin temelinde Ahmet Yesevî, Farâbî, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, İbn-i Sînâ, Ahî Evrân-ı Veli, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ve Itrî gibi çok değerli tarihi şahsiyetler yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu, Türk kültür ve medeniyetini Avrupa’nın değerleri ile buluşturarak çok daha zenginleştirmiş, harmanlamış, değişen ve gelişen bugünkü dünya dinamikleriyle yoğurarak zamanımıza taşınmasında çok büyük rol oynamıştır. Bugün artık Türk kültür ve medeniyeti gelenekleri olan, abide şahsiyetleri sayesinde kural ve prensiplere kavuşmuş, dünya ile entegre bir değerler bütünüdür. Türkiye’nin kültür politikaları bu eşsiz hazine üzerinde inşa edilmektedir.

Kültür Politikaları özel sayısı; ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ ile Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere projeler üreten ve bunu kültür politikası olarak kabul eden değerli hocamız merhum Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun anısına hazırlandı. Geçmişin geleceğe intikalinin, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile devlet bürokrasisinin ortak çalışması sonucu mümkün olacağına inanmış bir kültür ve tarih hocası olan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’u bu vesile ile minnet ve rahmetle anıyoruz. Nitekim bir kültür insanı olarak projeler üreten, alanındaki sorunları gören ve özellikle gençlerin geçmişten gelen has kültürü tanımalarına kendini vakfeden Ahmet Halûk Dursun, bir bürokrat olarak da devletin yetkilerini ve sorumluluklarını bilerek, sorunları çözmede ve kültür politikalarına yön vermede eşsiz katkılar sunmuştur.

Kültür Politikaları özel sayısı 13 bölümden meydana gelen, yaklaşık 1000 sayfa ve 2 ciltten oluşan bir araştırma eseri oldu. Bu sayıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 70 makale, siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Cumhuriyetin erken dönemlerine ait olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemi göstermesi bakımından 2 önemli belgeyi de kısmî tıpkı basımı ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümünde yayınladık.

Bu sayımızda yazılarıyla bizleri şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz.

Kültür Politikaları Özel Sayısının ilk cildine ‘Ahmet Halûk Dursun’ hakkındaki yazılar ile başladık. ‘Kültür Politikalarına Genel Bakış’, ‘Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları’, ‘Kültür Diplomasisi’, ‘Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi’, ‘Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler’, ‘Şehir ve Yerel Kültür Politikaları’, ‘Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları’ bölümleri özel sayının ilk cildini oluşturmaktadır.

Kültür Politikaları Özel Sayısının ikinci cildi ise ‘Yayıncılık ve Kütüphaneler’, ‘Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları’, ‘Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış’, ‘Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları’ ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümlerinden oluşmaktadır.

Uluslararası gelişmelere paralel olarak 1971’de Kültür Bakanlığı’nın kurulması, Türkiye’de kültür politikalarının resmi anlamda ivme kazandığı bir dönüm noktasıdır. 2000’li yıllarda özel sektörün kültür yatırımlarını giderek artan oranda desteklemesi güzel gelişmelerdendir. Bunun yanında 2013’te Avrupa Konseyi’ne sunulan Ulusal Rapor (Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı dahilinde) Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde ilk resmi kültür politikası raporu özelliği taşıması sebebiyle ayrıca önemlidir. Son olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığının 3-5 Mart 2017’de düzenlediği III. Millî Kültür Şûrası millî kültürümüz için önemli bir vizyon belirlemiştir. İlki 1982, ikincisi 1989’da düzenlenen Kültür Şûrası’nın uzun bir aranın ardından sonra “kültürel kalkınma için topyekûn harekât” idealiyle toplanması, kültür politikalarının hayati önemini göstermiştir.

Atatürk, kültür ve sanata bakışını; “milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür” diyerek ifade etmiştir. Dolayısıyla 5 bin yıllık kadim medeniyet birikimini yok sayarak kültür sanat alanında var olabilmek mümkün değildir. Kökü mâzide olan âtîler olduklarının bilincinde, kültür ve medeniyetinin büyüklüğü ve güzelliği ile mücehhez genç nesiller için; tarihine, mimarisine, şehrine, çevresine, kültürüne ve sanatına sahip çıkan Ahmet Halûk hocamız gibi kültür neferlerine ihtiyacımız vardır. Bir toplumun geleceği, bireylerinin sağlam bir kültür içinde yoğrulmasına, şekillenmesine ve şahsiyet kazanmasına bağlıdır.

Yeniliklere kendini kapatmadan, çağdaş dünyanın imkanlarıyla ve yenilikleriyle dost, geçmişten ders alarak oluşturulacak kültür politikaları, Türk kültürünün insanlık mirasına yeni ve kalıcı kazanımlar sunmasını sağlayacaktır.

Selâm, sevgi ve saygılarımla.

Ülker GüzeAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye