Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 610
Article : 53
Size : 1,2 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   


23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünde hazırladığımız bu özel sayımızı, yüce Türk milletinin umudu çocuklarımıza ithaf ediyoruz.

Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden YolKurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanıTBMM, Demokrasi ve Millî EgemenlikKurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

  1. Yüzüncü Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi: Geçmişten Ebediyete, Mustafa Şentop
  2. Yeni Hükûmet Sistemi Bağlamında Yürütmenin Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Şeref İba
  3. Tarihî Açıdan I. ve II. TBMM’nin ‘Kurucu Meclis’ Niteliği, Turan Akkoyun
  4. TBMM’de Bir Milletvekili Dr. Fuat Umay: Öksüz ve Yetimlere Adanmış Bir Ömür, Veysi Akın
  5. Fevkalade Zamanların Meclisi, I. TBMM’nin Türk Devlet Düşüncesindeki Yeri ve Önemi, Cezmi Eraslan
  6. Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, İhsan Güneş


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye