Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 564
Article : 0
Size : 22 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975 6782 28 5
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç. Dr. Sami Selçuk

Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk devlet ve hukuk anlayışı üzerine devlet, hukuk ve siyaset felsefenizi temelinden değiştirecek tezler getiriyor. Sami Selçuk son dönemde hukuk ve devlet felsefesi konusunda tek isim olarak öne çıkarken; temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunan hür düşünceli, demokrat aydın tipinin önde gelen temsilcisi olarak da tanınıyor. 'Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne'den sonra devlete, hukuk ve demokrasiye bakış açınızın değişeceğine inanıyoruz. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

KÜRESEL BOYUT
Zorba/Çıplak devletten Hukuk Devletine / [p.13]
Süreğen Meşruluk Bunalımları / [p.21]
Çoğulcu Demokrasi ve Sonuçları / [p.29]
Hukukun Onuru / [p.41]
Bağnazlık / [p.47]
Dogmacılıktan Laik Anlayışa / [p.53]
Laliklik/Sivil Toplum/Homo Democraticus / [p.59]
Yargı Bağımsızlığı / [p.79]
Yargıç Güvencesi / [p.93]
Yasalar ve Yargıçlar / [p.97]
Ceza Adaletinde Bunalım ve Adil Yargılama Açısından Ceza Yargılaması Diyalektiğinin Kurulması / [p.105]
Sokrates, "Savunma"sı ve Çağcıl Hukuk / [p.133]
Hukukçu Montaigne / [p.163]
Halkın Yargılamaya Katılması (Jüri) / [p.171]
Ölüm Cezası / [p.191]
Hukuk Devleti ilkeleri Açısından Karşılaştırmalı Hukukta Memur Yargılaması / [p.197]
KÜRESEL VE ULUSAL / KARMA BOYUT
Batılılık, Doğululuk / [p.265]
Atatürk Devriminin Sorunsalı ve Niteli / [p.273]
Atatürk Devriminin Tanımı ve Çözümlenmesi / [p.283]
Yanlış Atatürkçüler ya da gerçek Atatürkçü olmayan Atatürkçüler / [p.295]
Atatürk'e Saygı / [p.303]
Demokrasi inancı / [p.307]
Hukuk Devrimi / [p.313]
Hukukun Üstünlüğü / [p.319]
Sayın Cumhurbaşkanına / [p.327]
Sivil Toplumda Atatürkçülüğün Konumu / [p.333]
Genç Cumhuriyetin Kolları / [p.341]
Çağcıllaşma Engelleri / [p.345]
Öğrenim Üzerine bir Öneri Denemesi / [p.349]
Descartes'ı Türkleştirmek / [p.357]
Düşün Özgürlüğü / [p.361]
Diyalog Çağrısı / [p.391]
Sövüşme Değil, Tartışma / [p.395]
Yargı ve eleştiri / [p.407]
Yargı Yılı Başlarken / [p.411]
Ağca Davası / [p.417]
Anayasa Yargısı Üzerine / [p.423]
Erkler Ayrılığı İlkesine göre Yargıcın Yasayı Yorumlamada Yetkisinin Sınırları / [p.437]
Normlar Basamağı, uygulamada Öncelik Sırası, Yasalar ve Yargıçlar / [p.463]
İdare ve Ceza Hukuklarında Memur Kavramı / [p.481]
Yolsuzluklar / [p.509]
VE BİLEŞKE
Hukukun Üstünlüğüne Yaslanan demokrasi / [p.539]
İkibinli Yıllara İki Kala Nasıl Bir Demokrasi? / [p.557]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye