Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 250
Article : 0
Size : 18 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975 6782 02 1
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç. Dr. Sami Selçuk

Bu kitap, üçüncü binin başlangıcında 'Bir Demokrasi Bildirgesi' olarak tarihe geçecektir. 'Demokrasiye Doğru', Türkiye'nin çağcıl demokrasiye geçişinin başlangıcı olarak anılacaktır. Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un 1999-2000 Adlî Yılı'nın Açılış Konuşması'nı ve son yazıları bu eserde bulacaksınız. "Demokrasi", "İnsan Hakları" ve "Atatürkçülük", "Laiklik", "Tartışma Kültürü" ve "Yargı Reformu" konularında en cesur, bilimsel ve yansız değerlendirmeleri yılların özlemi ile okuyacağınıza inanıyoruz. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

DEMOKRASİ
Çağcıl Demokrasi Özlemi/Açış Konuşması / [p.13]
Üçüncü Bine İki Kala Nasıl Bir Demokrasi / [p.71]
Dar Ufuklu Bir Demokrasiyle Yetinmenin Bunaltıcı Dayanılmazlığı / [p.81]
Erkinci Demokrasi / [p.93]
İNSAN HAKLARI
İnsan Hakları Denince / [p.123]
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / [p.129]
ATATÜRKÇÜLÜK
Atatürkçülük / [p.169]
LAİKLİK
Laikliği Tanımlama Denemesi ve / [p.]
Tanım Işığında Türkiye'nin Konumu / [p.179]
TARTIŞMA KÜLTÜRÜ
Tartışma Kültürü ve Ötesi / [p.193]
YARGI REFORMU
Hukuk ve Yargıda İyileştirme Üzerine / [p.205]
Memur Yargılaması Bütünüyle Adli Yargıya Verilmeli / [p.231]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye