Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 171
Article : 0
Size : 1,2 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 22 6
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç. Dr. Sami Selçuk

Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk 2000-2001 Adlî Yılı Açılış Konuşmasında, yalnızca "Demokrasiye Doğru" adlı eserini tamamlamakla kalmıyor; ayrıca demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konularında derinlemesine çözümler getiriyor. Sami Selçuk diyor ki: *Demokratik rejim, rejimlerin en yüreklisidir. *Türk halkı özgürlük istiyor. En çok gereksinme duyduğu özgürlüklerin başında da düşün özgürlüğü geliyor. *Böylesine önemli kararlar arefesinde kimsenin kımıldamama, susma hakkı yoktur. Herkes ayağa kalkmalı, bilimin ışığında düşünceler üretmelidir. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

2000-2001 ADLİ YIL AÇIŞ KONUŞMASI / [p.]
GİRİŞ / [p.11]
DEMOKRASİ, ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK / [p.19]
AVRUPA BİRLİĞİ / [p.29]
HALK VE KATILIM / [p.49]
DÜŞÜN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA SUÇLARI / [p.57]
LAİKLİK / [p.71]
ANAYASA / [p.99]
HUKUKA UYMA BİLİNCİ / [p.109]
ERKLER AYRILIĞI VE YARGI / [p.117]
Erklerin Eşitliği Açısından yargı / [p.120]
Erklerin Bağımsızlığı Açısından Yargı / [p.123]
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ / [p.129]
Yolsuzluklar / [p.132]
Memur Yargılaması / [p.134]
Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) / [p.136]
Yargının Yükü / [p.136]
Üst (İstinaf) Mahkemeler / [p.137]
Yargı Kolluğu / [p.138]
İşkence / [p.139]
İnfaz Sistemi / [p.142]
Ölüm Cezası / [p.143]
Adli Tıp / [p.147]
Bilirkişilik / [p.147]
Barolar / [p.147]
Personel / [p.147]
Hukuk Öğrenimi / [p.148]
Af / [p.151]
Trafik Sorunu / [p.152]
Çek Yasası / [p.152]
Sözleşme Yükümlülüğüne Hapis Cezası / [p.152]
Çevre Hukuku / [p.153]
İnternet / [p.154]
AÇMAZLARIMIZ / [p.155]
ÖZLEMLERİMİZ / [p.161]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye