Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 215
Article : 0
Size : 0,6 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 00 5
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan, "Kirli Devletten Temiz Devlete" isimli eserinde "Siyasal Ahlâk ve Siyasal Patoloji", "Politikada Şeffaflık", "Politikada Liyakat ve Meritokrasi", "Plütokrasi ve Rant Kollama", "Türkiye'de Siyasal Yozlaşma" ve "Kirli Siyasetten Temiz Siyasete" başlıkları altında temiz ve şeffaf bir devletin yeniden yapılanmasına ışık tutuyor. Ülkemizde konusunun yegane uzmanı olan Prof. Dr. Coşkun Can Aktan'ın bu çok önemli kitabını, yazarın Hobbes'tan aldığı ithafla "Mutlak güç ve otoriteden nefret eden herkese" tavsiye ederiz. Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık dönemde "Temiz Devlet" özlemi içinde olanlar bu kitabı mutlaka okumalıdırlar. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

SİYASAL AHLAK VE SİYASAL PATOLOJİ
Siyasal Ahlak Kavramı ve Siyasal Yozlaşma Türleri / [p.11]
Siyasal Yozlaşmaların Nedenleri ve Ekonomik Etkileri / [p.41]
Yolsuzluk ve Ekonomik Kalkınma / [p.52]
Yolsuzlukları Ölçmek Mümkün mü? / [p.59]
Yolsuzluklar ile Ekonomide Serbestleşme ve Demokratikleşme Arasındaki İlişki / [p.62]
POLİTİKADA ŞEFFAFLIK
Şeffaf Devlet ve Demokrasi / [p.79]
Yolsuzluğun Panzehiri: Yönetimde Açıklık / [p.84]
Örtülü Devlet ve Demokrasi / [p.89]
POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ
Politikada Liyakat ve Meritokrasi / [p.95]
Politikada Liyakat Üzerine Kutadgu Bilig ve Koçi Bey Risalesi'nden Öğreneceklerimiz / [p.99]
Liyakatsız ve ahlaksız "Bey"lerimize Bazı Taşlamalar / [p.104]
PLÜTOKRASİ VE RANT KOLLAMA
Güç Odakları ve Demokrasinin Yozlaşması / [p.109]
Burjuvazi, Parlamento ve Plütokrasi / [p.114]
Politikada Rant Kollama / [p.118]
Rant Kollama / [p.143]
Doğrudan Verimli Olmayan Kar Sağlama Faaliyetleri / [p.151]
Kamusal Hırsızlığın Politik İktisadı: / [p.]
Plütokrasi ve Teşvik Kollamacılık / [p.157]
TÜRKİYE'DE SİYASAL YOZLAŞMA
Türkiye'de Siyasal Yozlaşmaların Kapsam ve Denetimine İlişkin Hukuksal Çerçeve / [p.171]
Türkiye'de Devlet ahlakının Yeniden Tesis EdilmesineYönelik Öneriler / [p.184]
Türkiye'de Devlet Yönetiminde Ahlak Erozyonu Ve Toplam Kalitesizlik / [p.191]
KİRLİ SİYASETTEN TEMİZ SİYASETE / [p.]
Modern Toplumların Vahim Hastalığı: Ahlaksızlık / [p.195]
Yolsuzluklar Üzerine Bazı Gerçekler / [p.201]
Temiz Toplum ve Temiz Siyaset İçin Vizyon ve Misyon / [p.205]
Bibliyografya / [p.209]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye