Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 279
Article : 0
Size : 0,4 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 01 3
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi değerli, genç ve çalışkan bilim adamı Prof. Dr. Coşkun Can Aktan'ın, "Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete" adlı bu eserinde, "Devlet: Doğuşu, Büyümesi ve Çöküşü", "Sivil Toplum, Demokrasi ve Liberalizm Açısından Devlet", "Devletçilik ve Müdahalecilik Üzerine", "Devletin Sınırlandırılması ve Optimal Devlet", "Anayasal İktisat ve Devletin Sınırları" altında devletin ekonomideki rolünün ne olması gerektiği tartışılıyor. İçinde yaşadığımız ekonomik krizin temel sebeplerini bu kitabı okuduktan sonra daha iyi değerlendireceğinize inanıyoruz. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

DEVLET: DOĞUŞU, BÜYÜMESİ VE ÇÖKÜŞÜ
Devlet Nedir? Niçin ve Nasıl Kurulmuştur? / [p.11]
Devlet Niçin Büyüyor? / [p.23]
Devletin Büyümesinin Sonuçları / [p.30]
Sosyal Devletin Sosyal Maliyeti / [p.43]
Devletin Büyümesi ve Devletin Başarısızlığı / [p.48]
SİVİL TOPLUM, DEMOKRASİ VE LİBERALİZM AÇISINDAN DEVLET
Sivil Toplum İçin İdeal Devlet / [p.59]
Sivil Toplum, Devlet ve Faustian Sözleşmesi / [p.66]
Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet / [p.70]
Devlet Müdahalesi ve Ekonomik Özgürlükler / [p.75]
Pazarın "Görünmez Eli"ne Karşı Devletin "Görünür El"i / [p.85]
Niçin Bazı Milletler Zengin, Bazıları Yoksul? / [p.96]
DEVLETÇİLİK VE MÜDAHALECİLİK ÜZERİNE
Devletçilik ve Rantiyecilik / [p.103]
Müsrif Devlet / [p.108]
Bürokratizm Hastalığı ve Çözüm Öneriler / [p.113]
Müdahaleci Devlet ve Uluslararası Rekabet Gücü / [p.116]
Globalleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme / [p.119]
Korumacılık mı, Serbest Ticaret mi? / [p.123]
Eski "Sol"un Çöküşü ve "Yeni Sol" Yutturmacası / [p.131]
DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE OPTİMAL DEVLET
Leviathan: İnsan Haklarının Koruyucusu mu? Yoksa İhlalcisi mi? / [p.137]
Devletin Sınırlandırılması İçin Üç Büyük reform / [p.141]
Liberal Düşünce ve Devletin Sınırlandırılması / [p.146]
Optimal Devlet / [p.166]
ANAYASAL İKTİSAT VE DEVLETİN SINIRLARI
Devletin Sınırlandırılması ve Anayasal demokrasi / [p.193]
Mali Sorumluluk Ahlakı ve Denk Bütçe / [p.197]
Borçlanma Yetkisinin Sınırlandırılması ve Ekonomik Anayasa Önerisi / [p.203]
Devlette Mali Disiplinsizlik ve Ekonomik Anayasa / [p.210]
Mali Disiplin ve TÜSİAD'ın Önerileri / [p.213]
Seçim Ekonomisi, Popülizm ve Ekonomik Anayasa Üzerine / [p.216]
TÜRKİYE'DE DEVLET REFORMU
Değişim ve Türkiye'de Devlet Reformu / [p.225]
Değişen Dünyada Devletin Rolü ve Devletin Yeniden Tanımlanması / [p.232]
Siyasal Sistemin Yeniden Yapılanması ve Başkanlık sistemi / [p.242]
Türkiye'de Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerin yeniden Yapılandırılması / [p.245]
Adalet ve Yargı Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması / [p.257]
Sosyal Güvenlik Reformu ve Zorunlu Özel Emeklilik sigortası Modeli / [p.261]
Sağlık Reformu ve Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Modeli Önerisi / [p.266]
Kamu Sektöründe İnsan Kaynaklarının Yönetimi / [p.269]
Bölgelerarası Dengesizlik Sorununun Çözümlenmesinde Devletin rolü Ne Olmalıdır? / [p.273]
Çalışma Hayatının Esnekleştirilmesi ve Devlet Müdahalesinin Azaltılması (Deregülasyon) / [p.278]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye