Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 507
Article : 0
Size : 0,8 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 26 9
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Hasan Celâl Güzel

Prof. Dr. Yavuz Ercan'ın "Ermeniler ve Ermeni Sorunu", Doç. Dr. Esat Arslan'ın "Ermeni Sorununun Akılcı, Tarafsız ve Planlı Görüş Açıları" ve "Fransa Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırımı Yasasının Kabul Edilmesinden Sonraki Yeni Değerlendirmeler", Doç. Dr. Cemalettin Taşkıran'ın "Türk-Ermeni İlişkileri, Tehcir Olayı ve 'Sözde Soykırım'", Kazım Berzeg'in "Milletlerarası Hukuk'a göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur" ve Gürbüz Evren'in "Fransız Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Çözüm Önerileri" başlıklı makalelerinin eklenmesi ile genişletilerek, adeta ayrı bir eser haline gelen bu kitabımızı Ermeni Sorunu hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Ermeni Sorununa Genel Bir Bakış / Hasan Celâl GÜZEL [p.11]
BİRİNCİ BÖLÜM: ERMENİ SENARYOSU VE GERÇEKLER
I. Dünya Savaşı'nda İngiliz Propagandası ve Bryce Raporu / Prof. Dr.Justin MCCARTHY [p.21]
Tarihte Türkler ve Ermeniler / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.39]
Osmanlı Devleti'nde Ermeniler Hakkında / Prof. Dr.Nejat GÖYÜNÇ [p.47]
Osmanlılar ve Millet-i Sâdıkadan Ermeniler / Prof. Dr.Enver KONUKÇU [p.59]
Ermeniler ve Ermeni Sorunu / Prof. Dr.Yavuz ERCAN [p.75]
Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.105]
Osmanlı Devleti Döneminde Ermeni İsyanları / Yrd. Doç. Dr.Ergünöz AKÇORA [p.123]
İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Bağımsızlık Hareketlerine Yönelişi (1850-1896) / Yrd. Doç. Dr.Davut KILIÇ [p.145]
Osmanlı Devleti'nde Milliyetçi Hareketler İçerisinde Ermeniler / Yrd. Doç. Dr.Turgay UZUN [p.159]
Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması (1895-1897) / Doç. Dr.Musa ŞAŞMAZ [p.173]
Amiral Bristol Raporu ve A.B.D.'de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandasının Tarihçesi / Prof. Dr.Ercüment KURAN [p.189]
Türk-Ermeni İlişkileri Tehcir Olayı ve Sözde "Soykırım" / Doç. Dr.Cemalettin TAŞKIRAN [p.209]
Ermeni Sorununda Akılcı, Tarafsız ve Plânlı Görüş Açıları / Doç. Dr.Esat ARSLAN [p.225]
Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Karmaşası / A. Yücel AKTAR [p.265]
Fransa Ulusal Meclisinde "Ermeni Soykırım Yasası"nın Kabul Edilmesinden Sonraki Yeni Değerlendirmeler / Doç. Dr.Esat ARSLAN [p.275]
Fransız Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Çözüm Önerileri / Gürbüz EVREN [p.291]
Milletlerarası Hukuka Göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur / Kâzım BERZEG [p.305]
İKİNCİ BÖLÜM: PAX OTTOMANA VE HIRISTİYAN AZINLIKLARIN DURUMU
Millet Sistemi'nin İlginç Tarihi / Prof. Dr.Benjamin BRAUDE [p.315]
Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi) / Prof. Dr.Yavuz ERCAN [p.333]
Çok Milletli Bir Ulus Olarak Osmanlı İmparatorluğu / Prof. Dr.Yuluğ Tekin KURAT [p.355]
Osmanlı İmparatorluğu: Çokkültürlüğün Doğulu Mimarı / Dr.Arshi KHAN [p.367]
Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Yaşantılarına Dair / Yrd. Doç. Dr.Nuri ADIYEKE [p.381]
Hıristiyan Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Dönemi / Prof. Dr.Salahi SONYEL [p.395]
Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım / Prof. Dr.Bilâl ERYILMAZ [p.405]
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ERMENİ ZULMÜNÜN KURBANLARI
Doğu'da Ermeni Zulmü Gören Vatandaşlarımızın İfadeleri / Yrd. Doç. Dr.Gürsoy SOLMAZ [p.421]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye