Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 200
Article : 0
Size : 0,6 x 9,4 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 27 7
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Yrd.Doç.Dr. Gürsoy Solmaz

Değerli bilim adamı Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz, tek tek dolaşarak, o günleri yaşamış insanlarımızla konuşarak hazırladığı bu eseri bir ibret ve vahşet belgesi olsun diye aynen kaleme aldı. Ermeni zulmünü Erzurum'dan Revan'a (Erivan) kadar yaşamış vatandaşlarımızın anlattıklarını okurken tüyleriniz diken diken olacak… Gerçek vahşeti yaşayan Türklerin anlattığı kanlı vahşet satırları... Bu kitabın içinde bugün hala yaşayan 125 kişinin çok çarpıcı ifadelerini bulacaksınız.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ÖNSÖZ / [p.9]
GİRİŞ / [p.13]
Brest-Litovsk'tan Sonra İleri Harekâtımız / [p.25]
Kısaca Ermeni Meselesi / [p.25]
Sarıkamış-Kars Civarında Ermeni Mezalimi / [p.33]
1919 yılında Karaurgan, Sarıkamış ve Kars'ta Yapılan Mezalim / [p.35]
1919-1920'deki Diğer Zulümler / [p.41]
1920 Yılında Sarıkamış ve Buraya Bağlı Yerlerdeki Ermeni Mezalimi / [p.47]
Sarıkamış ve Kars'ın Ebedi Kurtuluşları / [p.51]
ERZURUM, SARIKAMIŞ VE KARS CİVARINDA ERMENİ ZULMÜ GÖREN VATANDAŞLARIMIZIN ANLATTIKLARI / [p.55]
Tanıklara Sorulanlar / [p.57]
Tanıkların İfadeleri / [p.57]
SONUÇ / [p.153]
RESİMLER / [p.159]
BİBLİYOGRAFYA / [p.189]
İNDEKS / [p.193]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye