Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 200
Article : 0
Size : 0,4 x 9,4 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 30 7
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç.Dr. Sami Selçuk

Sami Selçuk, bu yıl 6 Eylül günü Yargıtay Başkanı olarak son konuşmasını yaptı. 2001-2002 Adlî Yıl Açış Konuşması'nda Selçuk, Türkiye'de herkesin susadığı bir düşünce ziyafetini bizlere sundu. "Türkiye'nin Demokratik Dönüşümü" adıyla yayınladığımız bu yapıtta yer alan 301 adet dipnottaki alıntıların büyük çoğunluğu, son iki yıldaki gelişmeleri kapsıyor. Bu kitap, Sami Selçuk'un olduğu kadar Türk entelektüalizminin de doruk noktasını oluşturuyor. Türk Tarihi'nin en karanlık bir döneminde yükselen bu aydın ses; demokrasi, özgürlükçülük, çoğulculuk, katılımcılık, hukukun üstünlüğü ve yeniden yapılanma konularında yapılması gerekenleri anlatıyor. Türkiye'nin yeniden yapılanması ve dönüşümü için gerekli dönüşümü için gerekli çözümleri sıralıyor. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

GERÇEKLER
Evrensel Gerçek: Küreselleşme ve Değişim Çağı / [p.11]
Doğa ve Toplum Gerçekleri: Farklılıklar ve Çoğulculuk / Özgürlükçülük ve Güçlü Demokrasi / Çağcıllaşma ve Gelişme Dinamizmi / [p.21]
Bölgesel Gerçek: I - Avrupa Birliği / [p.29]
Bölgesel Gerçek: II - Ulusüstü Hukuk / [p.33]
Ulusal ve Tarihsel Gerçek: Atatürk Devrimi / [p.39]
Yerel Gerçeğin Değişmez Hedefi: Özgürlükçü / Çoğulcu ve Katılımcı Demokrasi / [p.44]
Evrensel, Bölgesel ve Ulusal Gerçeklerin Çakışma Noktaları: Demokrasi ve Avrupalılık / [p.50]
DÖNÜŞÜM
Ortak İrade / [p.69]
Anayasa / [p.71]
Ulusüstü Hukukla Bütünleşme / [p.80]
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜĞÜN VE ÇOĞULCULUĞUN YANSIMALARI
Özgürlükçülüğün ve Çoğulculuğun Kesişen İzdüşümleri:
I-Düşün Özgürlüğü / [p.87]
Diyalog Zorunluluğu / [p.104]
Basın Özgürlüğü / [p.106]
II-Laiklik / Din, Tapınma ve Vicdan Özgürlüğü / [p.108]
Özgürlükçülük, Çoğulculuk ve Katılımcılığın Kesişen İzdüşümü: Örgütlenme Özgürlüğü / Katılımcılık ve Siyasal Partiler / [p.123]
Özgürlükçülüğün ve Çoğulculuğun Öbür Yansımaları:
I-Erkler Ayrılığı / [p.133]
II-Erklerin Eşitliği / [p.135]
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Bütün Değerler için Vazgeçilmez İlke:
Hukukun Üstünlüğü / [p.143]
Hukukun Üstünlüğünü Yaşatan Üçlü: Bağımsız Yargı, Güvenceli ve Yansız Yargıç / [p.145]
Doğru Duruş: Güçlü Yargı / [p.157]
Bizde Güçlü Yürütme Erki Var / [p.159]
Ve Bizde Yargılama Birliği Yok / [p.162]
Yüce Divan / [p.164]
Ve Bizde Devlet Güvenlik Mahkemeleri Var / [p.167]
YARGI SORUNLARI ÜZERİNE
Ortak Kaygı: Türkçe, Hukuk Dili ve Yasalar / [p.171]
Öbür Çareler: Yolsuzluklarla Savaşım / [p.173]
Kamu Denetçiliği(Ombudsmanlık) / [p.180]
İşkence / Adlî Kolluk / [p.180]
İnfaz Sistemi / Ölüm Cezası / [p.182]
Çevre ve Çevre Hakkı / [p.184]
HALKIMA VE MESLEKTAŞLARIMA
Türk Halkının İnanç ve Beklentisine Yanıt / [p.191]
Meslektaşlarıma / [p.192]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye