Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 280
Article : 0
Size : 0,8 x 8,8 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 82 X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof.Dr. Necmettin Tozlu

Değerli felsefeci ve eğitimci Prof.Dr. Necmettin TOZLU’nun “İnsan, Cemiyet, Devlet ve Eğitime İlişkin Köklerin Felsefî Analizi”nin yapıldığı bu kitabı, eğitim felsefesi alanında bir temel eser mahiyetindedir. İnsan anlayışları, toplum, devlet ve eğitimi, felsefî bir perspektiften inceleyen eserde, bütün önemli düşünürlerin görüşleri en güzel şekilde yansıtılmıştır. Bu eserin, eğitim ve felsefe ile ilgilenen herkese, özellikle yüksek öğrenim gençliğine yardımcı olacağına inanıyoruz.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Sunuş

Değerli hocamız Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun “İnsandan Devlete Eğitim” isimli eseri ile Yeni Türkiye’nin “Eğitim Serisi”ni başlatıyoruz. “İnsan, Cemiyet, Devlet ve Eğitime İlişkin Köklerin Felsefî Analizi”nin yapıldığı bu kitap, eğitim felsefesi alanında bir temel eser mahiyetindedir. İnsan anlayışları, toplum, devlet ve eğitimi, felsefî bir perspektiften inceleyen eserde, bütün önemli düşünürlerin görüşleri en güzel şekilde yansıtılmıştır.

***

Eğitim, bir ülkenin ve insanlarının geleceğe ait ümididir. İnsanımız kendi çektiği sıkıntıların çocuklarına iyi bir istikbal sağlayacağı beklentisiyle her türlü fedakârlığa hazırdır. Eğitimle, öğretimle ilgisi olmayan tek aile gösterebilir misiniz? Lâkin herhalde eğitimden şikayet etmeyen tek aile, hattâ tek kişi bile yoktur. Türkiye’de eğitim sistemi bütünüyle tıkanmış, eğitim ve öğretim kurumlarında sayı ve kalite bakımından iyileşme sağlanamamıştır. Orta halli ve dar gelirli aileler için eğitim, çocuklarının geleceği için bir ümit kapısı olmaktan çıkmış, maddî bir yük ve eziyet haline gelmiştir. Mevcut şartlarda bu eğitim sistemi ile geleceğin Türkiyesi için gerekli insangücünü yetiştirmek mümkün değildir.

***

Artık yaşamaya başladığımız 21. yüzyılın “bilgi çağı” Türkiye’yi hazırlıksız yakaladı. Bu çağda tarım/sanayi tartışması çoktan sona ermiştir. Hizmetlerin; sanayi ötesi toplumun, piyasa ekonomisinin, tümüyle ekonominin ve hattâ küreselleşmenin ötesinde bir “bilgi egemenliği” kurulmak üzeredir. Bilgi üretiminin yegâne yolu olan eğitim, geleceğe hâkimiyetin de sihirli anahtarı olmuştur. Onun için, mükemmel sanılarak hayranlık duyulan Amerikan, İngiliz, Fransız, Japon ve daha birçok gelişmiş ülke, eğitim sistemlerinde reformlar yaparak kendilerini yenilemeye başlamışlardır. Türk eğitimi, bu başdöndürücü gelişmeler karşısında afallayarak, taklit edeceği sistem arayarak vakit kaybetmektedir.

***

Yeni Türkiye Yayınları Eğitim Serisi ile Türkiye’nin eğitim sorunlarının çözümünde katkıda bulunmaya çalışacağız.

Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun bu değerli eserini, Eğitim Serisi’nin ilk ve temel kitabı olarak yayınlayarak Türk eğitimine ve eğitimcilerine hizmet ettiğimize inanıyoruz.

YENİ TÜRKİYEAbout Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye