Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız


Örnek Makaleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

İÇİNDEKİLER
1
GENEL DEĞERLENDİRME * Genel Bakış * Fütürolojik Değerlendirmeler * Felsefe, Ontoloji * Bilim Tarihi * Eğitim * EKONOMİ VE SANAYİ * Ekonomi
2
Sanayi * Uçak ve Gemi Sanayii * Uzay Bilimleri * TEKNOLOJİ * Bilim ve Teknoloji Politikaları * İnovasyon * Ar-Ge * Teknoparklar * Teknoloji Transferi * Bilişim Teknolojileri * Nanoteknoloji * ENERJİ * Enerji * Enerji Çeşitleri * Nükleer Enerji
3
TEMEL BİLİMLER * Matematik * Fizik * Kimya * Biyoloji * BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK * Elektrik-Elektronik ve Mühendislik * Bilgisayar Mühendisliği * Makina ve Malzeme Mühendisliği * İnşaat Mühendisliği * Mimarlık * Jeoloji Mühendisliği * Çevre Mühendisliği * Sistem Mühendisliği * Endüstri Mühendisliği * Gıda Mühendisliği * Mücevherat Mühendisliği * SAĞLIK BİLİMLERİ * Tıp * Moleküler Biyoloji ve Genetik * Farmakoloji * ÇEŞİTLEMELER
4
TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI * ESKİ TÜRKLERDE BİLİM * İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİNDE DÜŞÜNCE VE BİLİM * İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce * İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim * Selçuklu Döneminde Düşünce ve Bilim * OSMANLILARDA DÜŞÜNCE VE BİLİM * Klâsik Dönemde Osmanlılarda Düşünce * Klâsik Dönemde Eğitim
5
TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI * Klâsik Dönemde Osmanlılarda Bilim * Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Düşünce * Yenileşme Döneminde Bilim * Yenileşme Döneminde Eğitim * Cumhuriyet Döneminde Bilim


Değerli Okuyucular,

21. Yüzyılın yeni Türkiyesi'nin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendine görev kabul ederek Kasım 1994'te "YENİ TÜRKİYE DERGİSİ" ile yayın hayatına başlayan yayınevimiz iki aylık bilimsel ve akademik bir dergi olan Yeni Türkiye'yi özel sayılar halinde 2013 yılında tekrar yayınlamaya başlamanın gururunu taşıyor... 
48 ülkeden 589, Türkiye'den 1731 akademisyen, tarihçi ve araştırmacının özenle hazırladığı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazılardan oluşan dev bir eser.

Hazırlık safhasında, Türkiye ve dünyanın tüm akademik çevreleriyle temas sağlanmış, 3059'u yabancı, 3120'si Türk üniversitelerden toplam 6179 bilim adamıyla görüşülmüştür.

Eser, bugüne kadar hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar, resimler, haritalar ve minyatürlerle süslü, renkli ara kuşaklar içermektedir.

Bu dev eserin tüm görüntüleri, aylar süren bir uğraş sonucunda, akademisyen bir ekip tarafından 100.000'i aşkın arşiv malzemesi taranarak özenle seçildi.


21 cilt / 21000 sayfada toplam 1622 makale
20 x 28 x 120 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 30.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-33-1, Türkçe


10 cilt / 8.000 sayfada toplam 209 makale
16 x 26 x 50 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 4.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-62-5, Türkçe


6 cilt / 6000 sayfada toplam 467 makale
20 x 28 x 40 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 8.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-55-2, İngilizce

12 cilt / 9200 sayfada toplam 782 makale
60 x 20 x 28 cm ebadında ve lüks bez ciltli
ISBN 975-6782-03-X, Türkçe


4 cilt / 3650 sayfada toplam 305 makale
22.5 x 20 x 28 cm ebadında ve lüks bez ciltli
ISBN 975-6782-17-X, İngilizce