Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 520
Makale : 69
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 1999 - sayı 30

Türk Ekonomisi I

Genel Ekonomik DurumSorunlar ve Çözüm YollarıEkonominin GeleceğiEkonomik ve Malî KrizEnflasyon ve İstikrar PolitikalarıPara,Faiz ve Finansman PolitikalarıKamu Açıkları,Borçlanma ve BütçeVergi PolitikasıÖzelleştirmePiyasa Ekonomisi
 Gelir Dağılımı
 Ekonomik Kriz

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Genel Ekonomik Durum
1999'da Türk Ekonomisi / Ekrem PAKDEMİRLİ [s.11]
Türkiye Ekonomisi 1999, Başlıca Sorunlar ve Çözüm Öneriler / Işın ÇELEBİ [s.15]
Ekonominin Bugünü, Sorunları, Çözümü ve Geleceği / Sakıp SABANCI [s.18]
21. Yüzyılın Başında Türkiye Yol Ayrımında / Yıldırım AKTÜRK [s.22]
Genel Ekonomik Değerlendirme (1998 - 1999) / Okan OĞUZ [s.27]
1999 Yılının İkinci Yarısında Türk Ekonomisi / Ali TİGREL [s.39]
Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Saptamalar / Belkıs SEVAL [s.43]
Sorunlar ve Çözüm Yolları
Türkiye Ekonomisi Hakkında Değerlendirme ve MÜSİAD'ın Ekonomide Acil Tedbirler Paketi / Ali BAYRAMOĞLU [s.46]
Çözüm Büyümenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasıdır / Zafer ÇAĞLAYAN [s.64]
Türkiye Ekonomisi, Sorunları, Çözüm Önerileri / Atalay ŞAHİNOĞLU [s.70]
Ekonomi Nasıl düzelir? / Erdoğan ALKİN [s.72]
Ekonomi Doğru Yönetilmiyor / Canan BALKIR [s.74]
Türkiye'nin ve Ekonomisinin Temel Sorunları / İzzettin ÖNDER [s.78]
Türkiye'nin Ekonomik Durumu / Fermani ALTUN [s.81]
Kambur Üstüne Kambur / Hamdi AKIN [s.83]
Türkiye Ekonomisi Hakkında Bazı Öneriler / Abdurrahman EREN [s.85]
Ekonominin Geleceği
İş Adamı ve Devlet / Erkut YÜCAOĞLU [s.90]
Yeni Ekonomi ve Yeniden Yapılanma / Oktay VURAL [s.94]
İkibin'li Yıllara Girerken Değişim ve Türkiye / Vahit ERDEM [s.99]
Ekonominin Geleceği ve Yapısal Reformlar / Bülent ECZACIBAŞI [s.102]
Ekonomimize Sosyo - Kültürel Açıdan Bakış / Metin ERİŞ [s.106]
2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi / Cafer Tayyar SADIKLAR [s.114]
Yetmişbeşinci Yılı İyi Anlamalıyız / İ. Reşat ÖZKAN [s.121]
Türkiye ve Yeni Yüzyıl / Mithat MELEN [s.127]
2000 Yılına Doğru Türkiye Vizyonu / Süleyman KARATAŞ [s.130]
21. Yüzyıla Beş Kala Türkiye Gerçeği / Müjdat Nuri TUNALI [s.132]
İKTİSAT VE MALİYE POLİTİKALARI
Ekonomik ve Malî Kriz
Türkiye'de Ekonomik Kriz, İnandırıcılık ve İstikrar / İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU [s.139]
Global Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri / Sami GÜÇLÜ - Hamza CEŞTEPE [s.149]
Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları / Orhan MORGİL [s.157]
Türkiye'de Fiskal Sistemin Krizi / Eser KARAKAŞ [s.164]
Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri / Şevki ÖZBİLEN [s.171]
Enflasyon ve İstikrar Politikaları
Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiği / Asaf Savaş AKAT [s.186]
Durgunluk Nedenleri ve Boyutu Üzerine / Esfender KORKMAZ [s.199]
Türkiye'de Enflasyonun Temel Kaynakları ve Çözüm Yolu / Aslan EREN [s.204]
Türkiye'de Anti - Enflasyonist Politikaların Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar ve Sorunlar Üzerine Bir İnceleme / Emre ALKİN [s.219]
Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikaları / Fevzi DEVRİM [s.229]
Türkiye'de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler / Aykut KİBRİTÇİOĞLU [s.234]
Para, Faiz ve Finansman Politikaları
Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç - Faiz Sarmalı / Sabahattin ZAİM [s.245]
Karşılıklı Etkileşim (Ekosistem) Yaklaşımı İçinde Finansal Sorunlarımız ve Çözüm Yolları / Osman ALTUĞ [s.251]
Merkez Bankası ve Para Politikası / Rıza AYHAN [s.267]
Para ve Finansman Politikalarında Etkinlik / İbrahim KANYILMAZ [s.272]
Faizler Neden Yüksek? / Yaman TÖRÜNER [s.279]
Ülkemiz Sigortacılığının Bugünün ve Geleceğinin Değerlendirilmesi / Mehmet AYDOĞDU [s.283]
Faizsiz Finans Kuruluşları ve Toplumsal Algılanma Biçimleri Üzerine / Ahmet ERTÜRK [s.293]
Kamu Açıkları, Borçlanma ve Bütçe
Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Bütçe Politikaları / Abdüllatif ŞENER [s.297]
Kamu Borçlanma Gereği ve Bütçe Açığı / Biltekin ÖZDEMİR [s.305]
2000 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinin Temel Meseleleri ve Borç - Faiz Sarmalı / İ. Ertan YÜLEK [s.309]
Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları / Yusuf TUNA [s.315]
2000'li Yıllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar - Çözüme Yönelik Öneriler / Kâmil TÜĞEN [s.323]
Türkiye'nin Temel Ekonomik Sorunu: Kamu Açıkları ve Finansmanı / Mehmet GÜNAL [s.332]
Türkiye'de Milli Savunma ve Kamu Harcamalarının Bütçe Açığıyla Borçlanma ve Enflasyona Etkisi / Emre ALKİN [s.340]
Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşılmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı / F. Rifat ORTAÇ [s.344]
Türkiye'de İç Borç Sorunu ve İç Borçların Sınırlandırılması / Ferhat Başkan ÖZGEN [s.353]
Konsolide Bütçe Harcama Analizi / Seyfi YILDIZ [s.374]
Vergi Politikası
Vergi Reformu, Ekonomik Kriz ve Yeni Tasarı / Güneri AKALIN [s.390]
Nasıl Bir Vergi Reformu? / Burhan ÖZFATURA [s.394]
Ekonomi Nereye? / A. Rüştü ÇELEBİ [s.398]
Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun / Deformun Anatomisi / İ. İlhan HATİBOĞLU [s.409]
Vergi Hukukunda Devletin, Basının ve Meslek Odalarının Hatalı Tutumu, Yıllardan Beri Katlanarak Borçlanan Hazinenin Birikmiş Borçlardan Kurtulması İçin Yapılması Gerekli İşlemler / Hayri DOMANİÇ [s.414]
Ekonomik ve Sosyal Boyutla Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi / Fazıl KARAMAN [s.429]
Özelleştirme
Türkiye'de Özelleştirme / Yüksel YALOVA [s.440]
Özelleştirme / Hakkı SÜREL [s.445]
Türkiye'de Özelleştirmenin Sergüzeşti / İsmail KÖKSAL [s.451]
Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi
Yeni Yüzyılı Kazanmak İstiyorsak / Besim TİBUK [s.458]
Devletin Lânetini Kim Üstlenecek? / Ahmet Turan ALKAN [s.465]
Ekonomik Politikaların Anayasa ile Sınırlandırılması / Adnan ŞAHİN [s.468]
Türkiye Ekonomisinde "Piyasalar"ın Serbestlik Derecesi Üzerine Gözlemler / Murat Şahin ÖCAL [s.477]
Türkiye'de Kamu Gölgesinde Piyasa Ekonomisi Arayışları ve Malî Piyasalara Genel Bakış / Ali ALP [s.489]
Avusturya Ekolü ve Türkiye Ekonomisi / Şahin YAMAN [s.511]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye