Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 800
Makale : 80
Ebad : 17 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Şubat 2000 - sayı 34

Osmanlı - I (Siyaset ve Teşkilat)

OSMANLI'DA SİYASET \ Osmanlı: Bir Devletin KuruluşuDevletten İmparatorluğaXIX. Yüzyıl: Çözülmenin Siyasi BoyutlarıII. Meşrutiyet ve Yıkılışa DoğruOSMANLI'DA TEŞKİLÂT \ Osmanlı İdarî TeşkilâtıOsmanlı Askerî TeşkilâtıOsmanlı Adlî Teşkilâtı
 Mîsâk-ı Millî
 Osmanlı Ailesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
 Pax-Ottomana

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Geçen yıl Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıldönümünü buruk bir sevinç ile kutladık; daha doğrusu Osmanlı'yı sadece yâd edebildik. Bir taraftan depremlerin acısı ve şaşkınlığı, diğer taraftan bunu bahane eden, Cumhuriyet ile Osmanlı'yı karşıt kabul ederek kutlamaları engelleyen malûm bürokratik zihniyet, 700. yıldönümü kutlamalarının büyük bir kısmının kaldırılmasına sebep oldu. Buna karşılık YENİ TÜRKİYE, gene vazifesini tam olarak ifa etmenin haklı gururunu yaşadı. YENİ TÜRKİYE olarak önce, Türkiye'nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar Osmanlı Tarihi üzerinde yapılmış en büyük araştırma olan uluslararası "OSMANLI PROJESİ"ni hazırladık. "OSMANLI" adıyla yayınladığımız bu eserde tamamen orijinal ve akademik 810 bilimsel makale, 12 cilt ve 9.244 sayfada yer aldı. Bu eserdeki araştırma yazılarının 138'i Türkiye dışından dünyanın çeşitli üniversitelerindeki bilim adamları ve uzmanlar tarafından kaleme alındı.

İkinci olarak, 4 cilt ve 3.700 sayfadan meydana gelen "THE GREAT OTTOMAN-TURKISH CIVILISATION" isimli İngilizce eserimizi yayınladık. Bu eserimiz,Türkler hakkında Türkçe'den bir başka dilde yayınlanan en geniş muhtevalı yayın olmuştur. Bu yayınlarımızın da tesiri ile artık YENİ TÜRKİYE, dünyanın bütün bilim çevrelerinde birçok resmi kuruluşumuzdan daha fazla tanınan itibarlı bir isim haline gelmiştir.

Bu arada, 1922'den bu yana 77 yıl sonra ilk olarak Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Yıldönümü'nü, Sayın Kültür Bakanımızın himayelerinde Yıldız Sarayı'nda Osmanlı Hânedanı mensuplarının da iştiraki ile tertip ettiğimiz bir gecede kutlamak da YENİ TÜRKİYE'ye nasip olmuştur.

YENİ TÜRKİYE olarak bu defa, "701 OSMANLI ÖZEL SAYISI" adı altında dört sayılık bir seriyi daha okuyucularımıza sunmanın mutluluğu içindeyiz. Bu serinin ilk cildi "Siyaset ve Teşkilât", ikinci cildi "Ekonomi ve Toplum", üçüncü cildi "Düşünce ve Bilim" ve dördüncü cildi de "Kültür ve Sanat" başlıkları altında yayına hazırlanmıştır. Toplam olarak 332 adet bilimsel araştırma ve makalenin yer aldığı 4 ciltlik ve 3.200 sayfalık "701 OSMANLI ÖZEL SAYISI", geçen sene yayınladığımız "OSMANLI" adlı eserimizin devamı mahiyetindedir. Bu makalelerin yarısı "Osmanlı"dan alınan seçme araştırmalardan, diğer yarısı ise hiçbir yerde yayınlanmamış yeni makalelerden meydana gelmektedir. YENİ TÜRKİYE'nin 31., 32., 33. ve 34. sayılarının yayınlanması ile okuyucularımıza toplam olarak 20 ciltlik ve 16.000 sayfalık bir "OSMANLI KÜLLİYATI"nı sunmuş oluyoruz.

701 Osmanlı Özel Sayısı'nın birinci cildinde "Osmanlı'da Siyaset" ve "Osmanlı'da Teşkilat" başlıkları altında, siyasî tarih ve müesseseler tarihi konularında araştırma yazıları ve makaleler yer almaktadır. Siyasî tarih bölümünde, önce Devlet'in kuruluşu incelenmiş, daha sonra devletten imparatorluğa yükselmenin siyasî çerçevesi gözden geçirilmiş ve XIX. yüzyıldaki çözülmenin siyasî boyutları araştırılarak II. Meşrutiyet Dönemi'nden yıkılışa kadar olan dönemdeki farklı meseleler mercek altına alınmıştır.

Teşkilât tarihi bölümünde ise, önce idarî teşkilât, merkez ve taşradaki müesseseleri ile ele alınmış; daha sonra bunun bir parçası olan askerî teşkilât ve harp sanayii incelenmiş ve son olarak adlî teşkilât, yargı ve hukuk sistemi değişik özellikleri ile araştırılmıştır.

"OSMANLI"nın yayınlanmasında bizlere destek olan değerli Kültür Bakanımız Sayın İstemihan TALAY, yazdığı "Osmanlı'ya Önsöz"ünde şu tarihî gerçeği kaydetmiştir: "Tarihte en büyük toprak parçasını üç kıtada hükmü ve nüfuzu altında tutan, hanedan olarak en uzun süre yaşayan Osmanlı İmparatorluğu, siyasî, sosyal ve kültürel mirası ile Cumhuriyet Türkiyesi'nin de altyapısını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nin meşrû vârisi olduğu gerçeği, artık herkes tarafından kabul edilmektedir." Osmanlı Cihan Devleti, Roma İmparatorluğu'ndan sonra dünyanın en uzun ömürlü, üç kıtada en büyük toprak parçasında hüküm süren ve nüfuz sahibi olan bir imparatorluktur. Kuruluşunda 5.631 km2 olan Osmanlı Devleti'nin yüzölçümü, etki alanları ile birlikte Fatih döneminde 2.214.000 km2, Yavuz döneminde 6.557.000 km2, Kanunî döneminde 14.983.000 km2 ve en geniş sınırlara ulaştığı nokta olan XVII. yy. sonlarında ise 24 milyon km2'yi buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altındaki topraklarda bugün 45 ülke, nüfuzu ve etkisi altındaki topraklarda ise 31 ülke bulunmaktadır. Daha da çarpıcı göstergelerle ifade edilirse, bugün Osmanlı'nın hâkimiyeti ve etkisi altındaki coğrafyada 76 ülke ve devlet bulunmakta, bunların yüzölçümleri toplamının dünya geneline oranı %37.8; burada yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı ise %40.1 olmaktadır.

İşte böyle bir devletin ve medeniyetin en tabiî ve meşrû vârisi elbette Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatandaşı olmakla övündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Toplumu, Osmanlı'nın en önemli miraslarıdır. Cumhuriyetimizin yönetim şekli Osmanlı'dan farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devlettir ve siyasî bakımdan Osmanlı'nın devamı değildir. Ancak tarihin devamlılığı çerçevesinde, Osmanlı'nın sosyal, ekonomik ve kültürel mirasını devraldığımız, ideolojik peşin hükümlerden sıyrılarak kabul etmemiz gereken bir gerçektir.

Yeni binyılın başlangıcında, mâzisiz âtînin olamayacağı şuuru ile Cumhuriyetimizi geliştirerek Osmanlı'nın da ilerisinde bir noktaya ulaşmayı diliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye