Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 610
Article : 53
Size : 1,2 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Ocak Şubat 2020 - sayı 111

TBMM'nin 100. Yılı Özel Sayısı- I

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünde hazırladığımız bu özel sayımızı, yüce Türk milletinin umudu çocuklarımıza ithaf ediyoruz.

Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden YolKurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanıTBMM, Demokrasi ve Millî Egemenlik


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Değerli Dostlarımız,

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, vatanperver fakat ehil olmayan ellerin yönettiği “Devlet-i Âliyye” Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri tarafından parçalanmak istenmiştir. Sevr Anlaşması’yla tamamen yok olma tehlikesi ile karşılaşmıştır. Uluslararası devletlerin haris amelleri karşısında artık, Türkiye için bağımsızlık mücadelesi vermekten başka çare kalmamıştır. Nitekim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çetin bir mücadeleye liderlik yaparak; millî ve bağımsız bir devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve geniş bir tarihi perspektife oturtma mücadelesi başarı ile gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; tarih sahnesinde binlerce yıldır var olan, çok zengin bir kültür ve medeniyete sahip, çok sayıda devlet kurmuş Türk milletinin en son ve en değerli eseridir. O, bir “Cihan Devleti”nin varisi; enbiyalar, evliyalar, şehitler yatağı mübarek vatanımızda kurduğumuz ve üzerine titrediğimiz, ilelebet payidar olacak bir “Devlet-i Ebed Müddet”tir.

19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkarak Millî Mücadele’yi teşkilatlandıran Büyük Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM’yi kurmuş ve millî egemenliği ilan etmiştir. 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’un zaferle noktalanması ve Avrupa devletlerinin hezimete uğratılması, bu devletlerin Anadolu üzerindeki çirkin planlarını bozmuştur. Bütün bu mücadelenin neticesinde, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir.

Atatürk, Millî Mücadele’nin başlangıcından itibaren millî hâkimiyet düsturunu mücadelesinin temel unsuru olarak görmüştür. Mücadeleyi millete dayandırarak zafere ulaştırmıştır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin siyasi temeli de millet egemenliğine dayandırılmıştır.

Atatürk, Nutuk’ta, düşünülen kurtuluş çarelerini sıraladıktan sonra kararını şöyle açıklamıştır:

“Efendiler bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı; o da hâkimiyet-i millîyeye müstenit, bilakaydüşart, müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek.”

Mustafa Kemal Paşa, önderliğini yaptığı millî mücadelede, bütün ordu birliklerinin kendisine bağlılığını bildirmesine rağmen, bir devrim konseyi kurup başına geçmemiştir. Bütün yetkileri kendisinde toplama gücüne rağmen, o zor şartlar altında temsile dayalı bir Meclis kurmak için çalışmıştır.

Bu yüzyıl içinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak, Türk vatanını parçalamak ve Türk milletini bölmek isteyenler olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan yabancı güçler, içeriden ve dışardan tahrik ve organizasyonlarla yine aynı oyunu sergilemek arzusu içinde bulunmaktadırlar. Bu yüzyıl içinde çeşitli oyunlarını sergilemişler ise de unuttukları çok önemli bir güç ve ideoloji vardır:

Büyük dünya lideri Atatürk “Gençliğe Hitabesi”nde, “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir” diyerek gençliğe ilk ve en önemli vazifesini vermiştir.

Bugünün ve geleceğin gençliği, demokrasiyi özümsemiş, düşünce hürriyetini savunan ve antidemokratik müdahalelere karşı çıkan bir gençlik olmak zorundadır... Millî ve manevî değerlerine sahip, bilimi, eğitimi, araştırmayı ve dünya devletlerini yakından takip edebilen dinamik, güçlü, cesur, aynı zamanda fedakâr ve kucaklayıcı bir nesil olmalıdır. Esasen, Türk gençliği de darbecilere, demokrasi ve millet iradesi düşmanlarına karşı aynı azim ve kararlılıkla karşı koyacak güçtedir.

Millî tarihimiz, bu gibi fedakârlık ve cesaret örnekleriyle doludur.

En son örneği ise çok yakın geçmişte, 15 Temmuz 2016’da yaşanmıştır. Milletimiz; hain darbe girişimine canıyla, kanıyla karşı koymuş, tarihine ve ecdadına yakışır bir kahramanlık göstermiştir.

Şunu dünya devletleri hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; Yüce Türk Milleti, vatanı ve istiklâli için “Ya istiklâl ya ölüm” inancını kaybedemez.

“Bu vatan yüce Türk milletinindir. Tarih boyunca, onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir.” (O. Ş. Gökyay)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlarken; başta büyük lider Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucularımıza minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bütün dünya ülkelerine örnek olan eşsiz mücadelelerini yeni nesillere aktararak hatıralarını yaşatmayı görev addediyoruz.

Sadece onları değil, Millî Mücadelemizi gerçekleştiren İlk Meclis üyelerini, kahraman ordumuzun isimsiz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyor; vatanı, milleti ve istiklâli uğruna her türlü fedakârlıkta bulunan aziz milletimizi de saygı ile selamlıyoruz.

Bu düşüncelerle, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı hatırasına özel bir sayı hazırladık.

Bu sayımızda yazıları ile bizi şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a müteşekkiriz.

Yüce Meclisimizin eski Başkanlarından Sayın Hüsamettin CİNDORUK’a, Sayın Hikmet ÇETİN’e, Sayın Mehmet Ali ŞAHİN’e, Sayın Cemil ÇİÇEK’e, Sayın İsmet YILMAZ’a, Sayın İsmail KAHRAMAN’a, Sayın Binali YILDIRIM’a ve sayın başkanvekillerimize değerli yazıları için şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’a özel sayımızın yayınlanması konusunda gösterdikleri hüsnü kabul ve değerli makaleleri ile verdikleri destek için şükran borçluyuz.

Ayrıca, tarihe ışık tutan makaleleri ile bize destek veren sayın milletvekillerimize ve çok değerli akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, yazarlarımıza ve dostlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli Hocamız Prof. Dr. Şakir AKÇA’ya, gösterdikleri vefa ve dostlukları hususunda teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa’da kendisini karşılayan çocuklara hitaben şöyle demiştir:

“Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz...”

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünde hazırladığımız bu özel sayımızı, yüce Türk milletinin umudu çocuklarımıza ithaf ediyoruz.

Selam, sevgi ve saygılarımızla…

Ülker GÜZELAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye